ЕК: Визовата политика е стимул за икономическия растеж в ЕС

Осигурявайки общо 18,8 милиона работни места през 2011 г., туристическият отрасъл се превърна в един от най-големите източници на заетост в Европейския съюз и в основен двигател за икономически растеж и развитие. През 2011 г. чуждестранните посетители са похарчили 330,44 милиарда евро. Според последните прогнози тези цифри вероятно ще се увеличат на 20,4 милиона работни места и 427,31 милиарда евро през 2022 г. Ако се използва напълно потенциалът на действащия визов режим, ЕС ще може да остане атрактивна дестинация за повече туристи/граждани от трети държави, а това ще насърчи стопанската дейност и създаването на заетост в Съюза. Туризмът оказва значително влияние върху икономиката като цяло чрез разходите за услуги по настаняване, храна, транспорт, развлечения, пазаруване и т.н. Предвид икономическия спад в момента трябва да се стремим да увеличаваме туристическите потоци към Европа, като същевременно запазим сигурността на нашите граници, заяви комисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом. Възможността хората, които пътуват законно и не представляват риск от гледна точка на сигурността, да посетят по-лесно Европа, може само да утвърди нашата позиция като туристическа дестинация номер едно в света, а това е златен шанс за нашата икономика, добави тя. Улесняването на туризма и пътуванията винаги са били сред приоритетите в програмата ми. Много се радвам, че вече има резултати от отличното сътрудничество между ръководените от мен служби и службите на комисар Малмстрьом. За мен съобщението има историческа стойност поради факта, че Комисията официално признава значението на икономическите фактори при вземането на решения във връзка с визовата политика, посочи заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни. Според наличните данни през последните години броят на издадените визи е нараснал значително, а този на отказите се е запазил малък. През 2011 г. в Индия са издадени около 460 000 шенгенски визи, докато през 2007 г. техният брой е бил 340 000. Броят на издадените в Китай визи също е нараснал значително – от 560 000 визи през 2008 г. на 1 026 000 през 2011 г. В Русия през 2011 г. са издадени 5 152 000 визи спрямо 3 500 000 през 2007 г. Може обаче да се предприемат още мерки за увеличаване на туристическите потоци от държавите, от които могат да пристигат все повече туристи с нарастваща покупателна способност. Действащият визов режим е предпоставка за сериозни постижения, а редица пречки биха могли да отпаднат, ако консулствата на държавите членки прилагат правилно Визовия кодекс. По-конкретно консулските служби трябва да спазват 15-дневния срок за определяне на среща и 15-дневния срок за вземане на решение по дадено заявление за виза, да осигурят формуляри за заявления на езика на съответната държава и да разгледат възможността за издаване на многократни входни визи. В дългосрочен план може да се разгледа възможността за евентуални промени на действащите визови правила, в т.ч. ускоряване и съкращаване на процедурите (преосмисляне на всички стъпки на процедурата, включително подаването на заявлението за виза от посредници/туристически агенции и предварителна консултация); изясняване на определението за това коя е консулската служба, компетентна за обработката на заявлението за виза и др. Освен това трябва да се вземе предвид и технологичното развитие. Така например в най-скоро време се очаква Комисията да представи законодателни предложения за „Интелигентни граници“, с които се цели осигуряване на по-равномерни пътнически потоци на външните граници на ЕС.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *