ЕК улеснява регистрацията на автомобил в друга държава членка

Очаква се предложението, представено от заместник-председателя на Европейската комисия Антонио Таяни, да доведе до съществено опростяване на административните процедури, в резултат на което дружествата, гражданите и органите, отговарящи за регистрацията, да спестяват не по-малко от 1,5 млрд. евро годишно, информират от пресцентъра на ЕК.
В момента процедурата е тромава поради различието в нормативните уредби и разнообразните и противоречащи си изисквания. Продължителността на процедурата е средно 5 седмици, а разходите по нея за гражданите и дружествата се оценяват на 400 евро.
С предложението целенасочено се разглеждат съвсем конкретни въпроси, смятат от комисията. Когато предложението бъде прието от Европейския парламент и Съвета, ще е валидно следното:

На гражданите, които прекарват част от годината във ваканционни имоти в друга държава от ЕС, няма да се налага да пререгистрират автомобила си там.
Гражданите, които се местят за постоянно в друга държава от ЕС, ще разполагат с шестмесечен срок за пререгистрация на автомобила на новото място.
Гражданите, които купуват или продават автомобил втора употреба в друга държава от ЕС, няма да са изправени пред необходимостта да преминават допълнителни технически прегледи, нито ще се сблъскват с административни проблеми.
На гражданите, които работят в друга държава от ЕС и използват служебно регистриран автомобил, вече няма да се налага да го регистрират в държавата, в която живеят.
Фирмите за отдаване на автомобили под наем ще могат да ги прехвърлят в друга държава от ЕС за ваканционните периоди, без да е необходима пререгистрация (т.е. ще могат да използват едни и същи автомобили в морските курорти през лятото и в Алпите през зимата). Очаква се това да доведе до намаляване на цените за наемане на автомобили.
Същият принцип ще се прилага за дружествата: леките автомобили, автобусите, микробусите и камионите следва да се регистрират в държавата от ЕС, в която се намира седалището на дружеството, а останалите държави от ЕС трябва да приемат тази регистрация.
Органите, отговарящи за регистрацията, ще засилят сътрудничеството помежду си, с което ще се улесни проследяването на откраднати автомобили. Регистрирането на откраднат автомобил в друга държава от ЕС ще стане невъзможно.
Много проверки ще бъдат напълно премахнати, като компетентните органи ще получават необходимата им информация за автомобила директно от своите колеги в държавата, в която той вече е регистриран.

Проблемите при регистрирането оказват отрицателно въздействие върху гражданите и дружествата. Като основни проблеми бях посочени продължителността на процедурите (според 77,8 % от гражданите и 83,1 % от предприятията) и допълнителните разходи (според 86,5 % от гражданите и 81,4 % от предприятията): фактори, които за 50,8% от дружествата са изиграли възпираща роля при решения за преместване на автомобили от една държава членка в друга. Именно поради това 55,9% от участвалите в консултацията дружества са споделили убеждението си, че производителността им е сериозно засегната, а според 64,4 % това влияе и на растежа. На последно място, 23,7% от гражданите и 28, % от дружествата са заявили, че в крайна сметка не са могли да регистрират превозно средство в съответната държава членка.
Сега предстои предложението да бъде обсъдено от Европейския парламент и от Съвета. След като то бъде одобрено, държавите членки ще разполагат с една година, за да се подготвят за новите процедури, като напр. във връзка със софтуера за обмен на данни и т.н.
По-късно тази година Комисията ще предприеме инициатива за изясняване на правилата на ЕС, които държавите членки трябва да спазват при облагане с данъци във връзка с регистрацията и движението по пътищата на превозните средства. Комисията ще формулира препоръки за подобряване на единния пазар, по-специално с цел избягване на двойното данъчно облагане на автомобилите при преместване на гражданите от една държава членка в друга, както и за премахване на пречките пред трансграничното отдаване под наем на автомобили.

ФинансиВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *