Елин Пелин се появи на медна монета

Елин Пелин е следващата значителна фигура от българската история, която се появява върху паричен знак, изработен от печатницата на националната ни банка. БНБ пусна в обращение медна възпоменателна монета на тема „140 години от рождението на Елин Пелин“

От 3 юли 2017 г. Българската народна банка пуска в обращение медна възпоменателна монета на тема „140 години от рождението на Елин Пелин“ от серията „Български творци”. Тя ще се продава на касите на БНБ за 18 (осемнадесет) лева.

На лицевата страна на монетата e изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата и околовръст надписи: горе – „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а в долната част – годината на емисията „2017“ и номиналната стойност „2 ЛЕВА“.

На обратната страна на монетата има изображение на писателя Елин Пелин, върху което долу ръкописно е изписано „Елинъ Пелинъ“; горе околовръст е разположен надпис „140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЕЛИН ПЕЛИН“.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2017 г.

Номинална стойност

2 лева

Метал, проба

Cu 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

16.4 г

Диаметър

34.2 мм

Гурт

гладък

Тираж

2000

Отсечена в

Монетен двор ЕАД

Художествен проект

Пламен Чернев и Преслав Чернев

От 20 март 2017 г. Българската народна банка пусна в обращение златна възпоменателна монета „Благовещение”. Монетата е определена за инвестиционно злато, като е включена в съвместната заповед на министъра на финансите и на управителя на БНБ, издадена на основание параграф 1, т. 24, буква „б” от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност. Тя ще се продава на касите на БНБ за 920 (деветстотин и двадесет) лева без ДДС. Следващата монета, пусната от БНБ, бе от серията Средновековни български владетели с изображението на  Хан Тервел. На лицевата страна на монетата в позлатен медальон е изобразен печат на хан Тервел. Отдолу са номиналната стойност „10 ЛЕВА“, емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата и годината на емисия на монетата „2017“.  На обратната страна на монетата, отделено със зрънчест пръстен, е изображение на хан Тервел, предвождащ българската войска. Околовръст по външния пръстен е изписано „СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ“ и „ХАН ТЕРВЕЛ“. Тя е с емисионна стойност 10 лева.

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *