„ЕМКА“ с 14% ръст на приходите

Севлиевското дружество „ЕМКА“ АД се похвали с ръст на приходите от продажби с 14% до 55,4 млн. лв. през второто тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на миналата година.

Резултат с изображение за емка

Разходите за дейността на специализираното в производство и продажба на кабели и проводници дружество към 30 юни възлизат на 52,8 млн. лв., което е с 15% повече в сравнение със същия период на миналата година. Нетната печалба на „ЕМКА“ АД се повишава с малко над 1% за периода април – юни до 2,56 млн. лв., става ясно от отчета на дружеството, разпространен чрез БФБ.

На проведеното общо събрание на дружеството на 12 юни тази година бе взето решение част от печалбата за миналата година в размер на 1,58 млн. лв. (или близо 47% от финансовия резултта) да бъде отделна за изплащане на дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0,073684 лв. Остатъкът от печалбата в размер на малко над 1,8 млн. лв. остава като неразпределена печалба.

В момента тече процедура по увеличение на капитала на компанията от 21 505 776 лв. на 21 720 776 лв. чрез издаване на 215 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев, информира investor.bg.

Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции. Право да запишат акции от новата емисия имат всички членове на СД, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции, заместник-директори, ръководителите направления, началник цехове и ръководители на отдели в дружеството към датата на Общото събрание.

Записването на акциите започна на 9 юли и ще продължи на 8 август. Ако всички 215 000 нови акции бъдат записани преди крайния срок, дружеството ще обяви прекратяване на подписката и ще предприеме необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала. Обслужващата увеличението на капитала банка е ОББ АД.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *