ЕС отпуска близо 200 млн. евро за ключови инфраструктурни проекти

Проектите, избрани в рамките на годишната покана за представяне на предложения за 2011 г., ще ползват финансовата подкрепа на ЕС за различни цели — строителство и/или подобряване на съществуващите инфраструктурни връзки, помощ за транспортните коридори, публично-частни партньорства и иновативни финансови инструменти. Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по транспорта Сийм Калас заяви, че Комисията е потвърдила подкрепата си за изграждането и осъвременяването на европейската транспортна инфраструктура, за да се гарантират на гражданите на ЕС предимствата на една завършена, безопасна и модерна транспортна мрежа. „Освен това предоставените днес близо 200 млн. евро ще се отразят положително и на заетостта в ЕС, защото ще дадат възможност на държавите членки да продължат да инвестират в инфраструктурни проекти от малък и голям мащаб във времена на общ икономически застой“, добави Сийм Калас. По годишната покана за представяне на предложения за 2011 г. бяха отпуснати средства на обща стойност 198,63 млн. евро за финансиране на най-важните приоритети на мрежата TEN-T, като бяха формулирани следните приоритети за насърчаване разработването на интегрирана и мултимодална транспортна система — избрани 10 проекта, финансиране: 25,92 млн. евро. Приоритет проучвания и подготовка на проекти за внедряване, допринасящи за намаляване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях (емисии на парникови газове) – избрани 4 проекта, финансиране: 9,37 млн. евро. Приоритет проучвания и дейности, насочени към намаляване на въздействието на морския транспорт върху околната среда (замърсители на въздуха) – избрани 4 проекта, финансиране: 3,76 млн. евро. Приоритет ускоряване/улесняване изпълнението на проектите по TEN-T — избрани 44 проекта, финансиране: 146,63 млн. евро. Приоритет подкрепа за публично-частни партньорства и новаторски финансови инструменти – избрани 6 проекта, финансиране: 5,63 млн. EUR. Приоритет подкрепа за дългосрочното изпълнение на мрежата TEN-T, по-специално разработването на коридори, позволяващи координирано прилагане на мрежата — избрани 6 проекта, финансиране: 7,32 млн. евро. Проектите ще се управляват от Изпълнителната агенция за TEN-T съвместно с техните бенефициери и под егидата на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *