ЕС ще стимулира революционни иновации

Новост в програмата „Хоризонт 2020″ е въвеждането на пилотен проект за финансиране с еднократни суми

В следващите три години Европейската комисия ще оползотвори 30 милиарда евро по програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите „Хоризонт 2020″, вкл. сумата от 2,7 милиарда евро за стартиране на Европейския съвет по иновациите.

„Хоризонт 2020″ с бюджет 77 млрд. евро за седем години подкрепя високите научни постижения, в частност значими пробиви като откриването на екзопланети и гравитационните вълни. В периода 2018-2020 Комисията ще се фокусира върху по-малко на брой, но важни въпроси, като миграцията, сигурността, климата, чистата енергия и цифровата икономика. Програмата ще бъде насочена в по-голяма степен към стимулиране на революционните иновации, създаващи пазари.

Европейския съвет по иновациите ще мобилизира 2,7 милиарда евро за подкрепа на високорискови, но многообещаващи иновации с цел създаване на пазарите на бъдещето. Освен това „Хоризонт 2020″ ще използва по-пълноценно своите награди „Наемате ли се с това предизвикателство?” с цел намиране на революционни технологични решения на неотложни проблеми, с които се сблъскват гражданите.

В работната програма за 2018-2020 г. фигурират няколко приоритета:

  • Нисковъглеродно и устойчиво на измененията на климата бъдеще: 3,3 милиарда евро;
  • Кръгова икономика: 1 милиард евро;
  • Цифровизиране и трансформиране на европейската промишленост и услуги: 1,7 милиарда евро;
  • Съюз на сигурност: 1 милиард евро;
  • Миграция: 200 милиона евро.

За проекти в сферата на чистата енергия ще бъдат заделени 2,2 милиарда евро в четири взаимосвързани области: възобновяеми енергийни източници, енергийно ефективни сгради, електромобилност и решения за съхранение на енергия, вкл. 200 милиона евро за подкрепа на развитието и производството в Европа на следващото поколение електрически батерии.

Същевременно „Хоризонт 2020″ ще продължи да финансира изследванията, провеждани от научен интерес (т.е. научни изследвания, които нямат непосредствено практическо приложение). Годишната работна програма на Европейския научноизследователски съвет за 2018 г., приета през август, ще позволи подпомагане на изследователи с изключителни достижения със сума в общ размер на почти 1,86 милиарда евро.

С новата работна програма се засилва също така международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите. В нейните рамки ще бъдат инвестирани над 1 милиард евро в полза на 30 водещи инициативи в области от взаимна полза. Примерите включват съвместна работа с Канада в областта на персонализираната медицина, със САЩ, Япония, Южна Корея, Сингапур и Австралия в областта на автоматизацията на автомобилния транспорт, с Индия по предизвикателствата във връзка с водата и с африканските държави в областта на продоволствената сигурност и възобновяемите енергийни източници.

Новост е въвеждането на пилотен проект за финансиране с еднократни суми, което се явява по-лесен подход за предоставяне на финансова подкрепа на участниците. С него фокусът на предварителните проверки ще бъде изместен от финансовия контрол към научно-техническото съдържание на проектите.

Програмата отбелязва съществена промяна в насърчаването на отворената наука чрез преминаване от публикуването на резултатите от научните изследвания в научни публикации към споделяне на знанията на по-ранен етап от научноизследователския процес. Отворената наука ще бъде подкрепена с 2 милиарда евро, като 660 милиона евро ще бъда предназначени за Европейския облак за отворена наука, за Европейската инфраструктура за данни и за високопроизводителни изчислителни технологии, информира technews.bg.

„Хоризонт 2020″ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният й бюджет е на стойност 77 милиарда евро(2014-2020 г.). Научни изследователи в рамките на „Хоризонт 2020“ допринесоха за важни открития като екзопланети, частицата Хигс бозон и гравитационните вълни, а най-малко 19 носители на Нобеловата награда получиха финансиране от ЕС за научни изследвания преди или след присъждането на наградата.

 

 

 

financebg.com

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *