Задава се нова индустриална революция

Дигитализацията на практика осъществи това, което наричаме трета индустриална революция. Новата, четвърта революция се опира на тратата и се вписва в осъществяването на автоматизираното производство и развитието на информационните технологии.

Можем да сме почти сигурни, че сме свидетели на индикатори, които ни карат да мислим за нов етап в развитието на индустрията и бизнес моделите. Основният елемент на четвъртата индустриална революция е нейната скорост и динамика, всобхватност и ефект върху отделните системи на икономическата реалност.

Един от индикаторите се свързва с факта, че вече милиарди хора по света имат връзка с глобалната мрежа през своите мобилни устройства – телефони, таблети, преносими компютри. Достъпът до информация, знание и споделен опит стана почти безграничен и неограничен. Лимитът на достъпност е теоретично възможен, но е толкова далече, че не му се вижда краят.

Достъпът всъщност продължава да се увеличава многократно – преди всичко благодарение на иновациите идващи от сферата на технологиите за изкуствен интелект, роботиката, „интернет на нещата“, автономност на машини, 3D принитране и други. Икономически погледнато, новата революция има потелнциал да повиши световните приходи, да подобри значително качеството на живеене на голяма част от световното население. Друг е въпроса, дали това е цел! В момента най-облагодетелствани са потребителите, които имат парактически достъп до цифровия свят, чиято основна платформа е Интернет.

Онова, което може да се очаква в бъдеще в полето на технологиите е ориентирано към по-евтини и достъпни комуникации и транспорт. Доставките ще бъдат по-експресни и ефективни, а разходите за търговските дейности ще започнат да намаляват. Вероятно този процес ще създаде условия за отварянето на нови пазарни ниши и по същество ще катапултира нов икономически растеж и развитие.

Нещата имат и обратна страна, както в повечето случаи. Не малък брой специалисти и анализатори изказват мнение, че новата индустриална промяна може  и най-вероятно ще предизвика още по-съществено дисбалансиране и неравенство на пазара на трудови ресурси, проблемът с работните места. И сега автоматизирането на определени производствени дейности оставя много хора без работни места. Очертава се обаче и едно друго много интерсно явление – фирмите все повече отделят приоритет на човешкия капитал вместо на финансовия капитал.

Достъпът до нов поколение обработване на информация може да размести позициите в различните сектори на стопанския живот. Бинес лидерите ще срещнат конкуренция от до-скоро по-малки икономически агенти, които ще са в състояние да предлагат по-високо качество, по-бърза доставка и по-ниски цени на услугите. Търсенето на стоки и услуги също ще претърпи трансформация. Тези обстоятелстват ще повлияят на компаниите, особено тези, които са производители, да променят начина, по-който проектират, предлагат, рекламират и доставят своите продукти и услуги.

Онлайн платформите вече придобиват специално значение във връзка със структурата и конструкцията на всяка една индустрия. Обобщено представено четвъртата вълна на индустриална иновация има пряко или косвено въздействие и отношение към потребителските нагласи и очаквания, развитието на продуковите модели, иновациите като цяло и организационната структура на бизнеса.

 

Митко ДИНКОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *