Залпова чистка на мениджърите в Българска банка за развитие

В прессъобщение се казва, че от следващата седмица на висшите постове ще бъдат назначени нови лица.
В писмото до медиите се изразяват благодарности към досегашния екип в състав Димитър Димитров, Сашо Чакалски и Ангел Геков, който ръководи институцията 10 години.
Надзорният съвет на ББР е направил избора на нов Управителен съвет: Асен Ягодин – председател на съвета и изпълнителен директор; Владимир Гюлев – заместник-председател на съвета и изпълнителен директор; Илия Караниколов – член на съвета и изпълнителен директор; Андрей Генев – член на Уравителния съвет; Христо Карамфилов – член на Управителния съвет.
В момента Асен Ягодин е изпълнителен директор на Пощенска банка, председател на Съвета на директорите на Българска фондова борса и член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България. Ягодин е и член на УС на Българската дилърска асоциация. Едва ли банкерът ще остане начело на Пощенска, след като поема управленски пост в държавната банка.
Владимир Гюлев е завършил УНСС през 1997 г. От 2005 г. е член на Британската асоциация на дипломираните експерт – счетоводители /ACCA/.
Основната част от четиринадесет годишния му професионален опит в банковото дело преминава в БНП ПАРИБА и Българо-американска кредитна банка, където е заемал длъжности на Експерт “Инвестиции”, Мениджър “Ипотечно кредитиране” и Мениджър “Регулативен контрол и риск”. От 2009 г. е Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Имоти Директ АДСИЦ. Владее английски, френски и руски език.
Илия Караниколов е завършил «Стопанско управление» в УНСС и има следдипломна квалификация – «Банки и борси».
От четири години е част от екипа на Юробанк И Еф Джи България. Преките му отговорности са свързани с външното финансиране на банката, обслужване на бюджетни организации и подпомагане усвояването на средствата от европейските структурни фондове. Караниколов има опит в Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на труда и социалната политика, където е отговарял за финансовото управление и контрол на средствата от европейските програми.
Андрей Генев е завършил УНСС през 1992 г. и е сертифициран финансов анализатор /CFA/
Oт 1992 г. работи в българската банкова система на различни длъжности. Основната част от професионалния му опит преминава в БНП-Дрезднер Банк (България) АД и Българо-американска кредитна банка АД, където е заемал длъжности на Експерт Инвестиции и Мениджър Инвестиции и се е занимавал с финансирането на малки и средни предприятия. Владее английски, руски и гръцки език.
Христо Карамфилов е завършил Университета за национално и световно стопанство, специалност „Финанси“. Притежава лиценз за инвестиционен консултант, издаден от Комисията за финансов надзор и за оценител на предприятия, издаден от Агенцията за приватизация.
Карамфилов има повече от 15 години опит във финансовия сектор. Работил е в БФБ – София АД, ИП Елана трейдинг АД а в последните осем години е част от екипа на един от водещите небанкови инвестиционни посредници – ИП БенчМарк Финанс АД. Основните му професионални познания са в сферата на структуриране и ръководене на проекти в областта на корпоративните финанси и инвестиционното банкиране, финансови и правни оценки на предприятия от реалния сектор, банкови и небанкови институции. Владее английски и руски език.
През тази седмица Банката за развитие отчете 66.5% ръст на печалбата до 25.883 млн. лв. за изминалата 2010 година и ръст на активите до 1.37 млрд. лв. Това я нареди на второ място сред най-печелившите банки в България. Корпоративният кредитен портфейл на институцията надхвърля 400 млн. лева, а кредитният й рейтинг е равен с този на държавата BBB-.
Тези впечатляващи резултати падвигат въпроса защо след като е доказало, че работи толкова успешно, досегашното ръководство на банката е изцяло подменено. Отговор може да даде само Министерство на финансите.
През банката минават най-големите инвестиционни програми на държавата, поради което до сега ББР често е била обвинявана, че пренебрегва малкия бизнес, каквато е философията на банките за развитие в други държави.
Към същата институция, но в качеството му на дъщерно дружество, функционира и Националният гаранционен фонд (НГФ). Той е ключова структура във финансите на страната, тъй като чрез него се гарантират кредити на клиенти на банката и по план през тази година от него се очаква да издаде гаранции за минимум 80 млн. лв. по кредити за 160 млн. лв.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *