Започва набирането на проекти по Съвместния фонд за малки проекти България – Гърция. Финансирането на фонда се осигурява от програма ФАР.

От днес започва набирането на предложения по Съвместния фонд за малки проекти между България и Гърция, съобщи пресцентърът на МРРБ.

Финансирането на фонда се осигурява от програма ФАР – Трансгранично сътрудничество на Европейския съюз между България и Гърция, финансов меморандум 2004.

Със средствата от фонда ще се финансират т.нар. меки проекти от типа „хора за хора“ за развитие на дейности от трансграничен характер в областта на създаване и развитие на бизнес сътрудничество. По програмата ще могат да кандидатстват проекти за увеличаване на заетостта и икономическото развитие на граничния регион, сътрудничество между образователни и изследователски институции и обмен в сферата на образованието.

С изпълнението на проектите се цели да се подпомогнат местните и регионални власти при разработване и изпълнение съвместни проекти в граничния регион.

По програмата могат да кандидатстват местни власти и техни асоциации, евро – региони, търговско-промишлени или селскостопански камари, професионални и браншови асоциации, агенции за икономическо развитие, бизнес центрове, търговски асоциации, неправителствени организации, образователни институции – професионални училища, колежи, университети, центрове за професионално обучение, изследователски институции, които са регистрирани като организации и клонове на организации във включените в програмата гранични области. За България това са всички общини от областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково. За Гърция това са префектурите – Серес, Солун, Драма, Кавала, Ксанти, Родопи и Еврос.

Задължително изискване към всички кандидати е те да са регистрирани най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на предложения, да имат партньор от другата страна на границата и да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта.

Общата сума, предоставена по програмата, е 1 023 000 евро. Задължително е изискването за българските организации да осигурят собствено съфинансиране в размер на 10 % от стойността на искания грант. Максималната сума, която може да се получи по един грант е 100 000 евро, а минималната – 10 000 евро.

Предложенията ще се приемат в Секретариата на Фонд за малки проекти в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Изпълнителна агенция – Програма ФАР“, а крайният срок за подаването им е 5 юни 2006 г.

Насоките и формулярите за кандидатстване могат да се намерят интернет адрес: www.mrrb.government.bg.

Изпълнителната агенция към МРРБ ще организира съвместно с областните администрации информационни дни в периода 10 – 14 април 2006.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *