Защо е добре да има обратно начисляване на ДДС?

 
Режимът на обратно начисляване на ДДС е такъв метод, при които данъкът не е изискуем, както обикновено от доставчика на стоката или услугата, а се начислява от неговия получател.
 
 
В момента на данъчното събитие получателят на доставката също така получава правото на данъчен кредит по съответната доставка. Специфично изискване на тази мярка е получателят на доставката да бъде лице регистрирано по ЗДДС, а ако получателят не е лице регистрирано по ЗДДС то тогава се прилага общия ред за облагане, при който данъкът е изискуем от доставчика. Режимът обаче предвижда данък да бъде удържан от получателя дори и в случаите, когато доставчика не е регистрирано по ЗДДС лице, като тогава получателя също си самоначислява ДДС и не губи правото на данъчен кредит.
 
Въвеждането на обратно начисляване на ДДС е с оглед намаляване на злоупотребите и поставяне на всички икономически агенти при равни условия. Злоупотребите се изразяват в това, че голям брой търговци незаконно присвояват ДДС по търговски сделки, които са недействителни, като това става чрез фирми, които издават данъчни фактури, които са недействителни и на основание на които лица, занимаващи се с търговия, приспадат кредит за данък. Значението на ДДС е най-важният приходоизточник в републиканския бюджет, като на него обикновено се залага да осигури над 40% от данъчните приходи.
 
 В България има много фирми – фантоми, които издават недействителни данъчни фактури, по които търговците приспадат данъчен кредит, а чрез прилагането на режима на обратно начисляване на ДДС може да се намали тази порочна практика. Методът на обратно начисляване на ДДС е добре познат в други европейски страни, понеже цялата търговия между данъчно задължени субекти в ЕС се основава на този модел. Прилагането на този режим не може да стане само чрез инициатива на дадена държава членка на ЕС, така че за да започне да използва режим на обратно начисляване на ДДС, България трябва да пусне запитване до Европейската комисия.
 
 
 
 
 
 
 Автор- Румен Гълъбинов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *