За адекватна индустриална политика

България не може да избягва общоевропейските и световните тенденции на икономическа политика, но извън всякакво съмнение България се нуждае от собствен национален икономически модел, който по-скоро липсва в програмите на досегашните правителства. Ние нямаме необходимост да рестартираме идеи от социалистическата индустрия, а по-скоро да прилагаме европейските концепции за укрепването на българската индустриална база и нейното ново развитие.

По същество това е процес на реиндустриализация, но по-нов и адекватен на днешните реалности начин, със силно участие на науката, иновациите и високите технологии. Интелигентният икономически растеж не може да се осъществи без тези фактори, които са ключови за съвременната стопанска политика на всяка държава, която иска да върви напред и да развива качеството на живеене на своите граждани.

Тази нова индустриална политика съдържа в себе си две основни проекции – високотехнологична индустриализация и модернизация на съществуващите до момента индустрии. Интелигентен растеж може да се получи с доказани в практиката средства като специализирани банкови институции, фондове за приоритетни индустрии и технологични ниши, експортно финансиране и най-вече с адекватна и разумна клъстерна политика за малките и средните фирми от индустрията на България.

Необходимо е да се отбележи важността на държавните субсидии във вид на една ефективна система, защото тези субсидии са сред най-важните средства за бързо повишаване на на конкурентноспособността на българската индустрия. Не само в Европейския Съюз, но и в много други страни по света има ефективни модели за предоставяне и оказване на държавни помощи с една единствена цел – насърчаване на модерното индустриално производство. Направленията, в които могат да се концентрират тези субсидии са изследователската работа, поръчки за висши училища и научни институти, дуалното обучение, хардуер, софтуер и Интернет.

Моментът е деликатен и същевремнно исторически за България, защото ако сега не се прави достатъчното и необходимото, мъдрото и пророчески вярното, държавната политика ще постави българското население в неравностойно положение спрямо другите европейски страни, чийто политики работят в това направление. Осъществяването на подобен план почти задължително минава през бързи действия, комплекс от реформи, проекти и стратегия. Обществото има своите надежди и очаквания за повишен жизнен стандарт, че проектите и стратегията за нова, адекватна и модерна високотехнологична индустриализация трябва да са главен приоритет на българското правителство и неговата работа.

 

 

Митко ДИНКОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *