За нормален живот били нужни поне 2 хил. лв. в домакинството

Това показват обобщените резултати на КНСБ от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живот през юни 2012 година.
Границата на бедност, базирана на потребителска кошница от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достигна 205,05 лева на 1 лице, което показва намаление с 0.4% спрямо март тази година и увеличение с 3.3% спрямо юни 2010 година.

Под границата на бедност остават около 26.6% от домакинствата в страната. С общ доход на 1 лице от домакинството до 290 лева са около 58.5% от домакинствата в страната.
Домакинствата с общ доход на 1 лице над издръжката на живот са около 11.3% (намаление с 1.5% спрямо предходното тримесечие).
Средната заплата за страната през І-вото тримесечие на 2012 г. е 731 лева. Темпът на номиналния ръст е с 8.8%, а реалният с 6.6% на годишна база.
Продължава тенденция на намаление на заетостта. Средносписъчният брой на наетите лица през І-вото тримесечие на 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. отчита намаление с 2.1%, което означава около 45 хил. работници и служители.
По равнище на разходите за труд Евростат ни отрежда на последно място. През 2011 г. средният разход за 1 час труд в България (3.5 евро) е 6.6 пъти по-нисък от средното равнище на ЕС-27, 2 пъти от Полша, 1.7 пъти от Латвия, 11 пъти от Дания.
Необходимо е незабавно прилагане на адекватни мерки, насочени в подкрепа на доходите на домакинствата, като се обсъдят варианти за 10-процентно увеличение от 1 януари 2013 г. на заплатите в бюджетния сектор и пенсиите, както и на размера на минималната работна заплата на 330 лева, заявяват от КНСБ
Данните на синдикатите свидетелстват за относително задържане на ценовите равнища, като спрямо предходното тримесечие се наблюдава слабо намаление от 0.1%, а на годишна база ръст от 3.6%.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *