Земеделци настояват 450 хил. евро да е долната граница на тавана на директните плащания

Това е позицията на Асоциация на земеделските производители в България относно следващия програмен период на обща селскостопанска политика на ЕС след 2013 година. От браншовата асоциация вече са подали документа в Министерство на земеделието и храните. В края на март изтича срокът, в който браншовите организации трябва да заявят становищата си относно новата ОСП, за да може България да формира позиция, която да защитава интересите на максимален брой земеделски производители и агробизнеса в новия програмен период.
Сред основните акценти в позицията по отношение на първи стълб са изразените сериозни резерви към въвеждането на таван на директните плащания, тъй като ще бъдат засегнати земеделски стопанства, които обработват над една трета от земеделските площи и по този начин те ще бъдат обезсърчени. „За нас е приемливо площите, върху които ще се прилага ограничението, да са не повече от 10%, в краен случай 15% или долната граница на тавана да е 450 000 евро. Според нас границата от 2000 ха. за ефективно и конкурентоспособно растениевъдно стопанство също потвърждава определянето на долна граница на тавана да е 450 000 евро, имайки предвид, че преобладаващите култури в страната са зърнените“, се казва още в позицията на асоциацията.
АЗПБ е категорично против средствата, които се натрупват от прилагането на таван да се използват като фонд за субсидиране на иновации по втори стълб. Според нас тези пари могат да влязат във фонд, който да подпомага не само млади, но и всички начинаещи, коитотепърва стартират в земеделието. Асоциацията е категорично против основното плащане да е обвързано задължително с покриването на изискванията за „зелено плащане“. Въпреки желанието за „опростяване“ на ОСП, членовете на нашата организация са резервирани, чеадминистрирането на „зеленото плащане“ ще е прозрачно, евтино, ефективно и справедливо. Категорично против сме 7% от площите да са за „приоритетни екологични“ площи, защото според нас този процент е твърде висок.
Асоциация на земеделските производители в България е „за“ подкрепа, обвързана с производството. По този начин страната ще може да помага на сектори с национално значение като животновъдство и производство на плодове и зеленчуци например. АЗПБ одобрява въвеждането на понятието „активен фермер“ като предлагаме същото да бъде прецизирано, съобразно натрупания опит и особеностите на българското земеделие.
По отношение на промените във втори стълб, от асоциацията са на мнение, че е удачно въвеждането на възможност държавите-членки да включат в ПРСР тематични подпрограми, които да са насочени към млади селскостопански производители; малки земеделски стопанства; планински райони; къси вериги на доставки. При положение, че по тематичнитеподпрограми финансовата помощ за млади селскостопански производители и планински райони може да бъде увеличена с 20% до 90%, това ще е шанс да бъде осигурен поминък на тютюнопроизводителите, дребните млекопроизводители и др.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *