Изтеклият период на еврофинансиране показва над 90% усвояемост

В момента тече втория програмен период на еврофондовете, който тръгна не съвсем гладко, но все пак тръгна. С известно закъснение, но с добър краен резултат за България приключи първия програмен период за усвояване на европейски проекти с над 95% усвояемост. Това се счита за почти отличен успех.

През програмния период 2007-2013г. са използвани 15 милиарда лева от кохезионния и няколкото структурни фондове на Европейския съюз. Отделно са усвоени приблизително около 5 милиарда лева от земеделски и рибарски структури. Проектите, които са реализирани в този период за програмата са 11 778 проекта.

Периодът, който приключи ще се отчете и запомни с три нулеви години. Различни проблеми с обществените поръчки сложиха прът в колелата на еврофинансирането. По-специално това касае програмите „Околна среда“ и „Регионално развитие“, които са с най-ниски показатели на усвоеност спрямо другите програми, но все пак с много добра крайна оценка.

Земеделските фондове демонстрират подобряване на усвояването. Изминалият програмен период съдържа напълно усвоени средства в две от оперативните програми – „Човешки ресурси“ и „Техническа помощ“. Другите програми демонстрират над 96% усвояемост – „Конкурентоспособност“ и „Транспорт“. Програма „Административен капацитет“ също влиза в това число.

Повече от половината фондове бяха инвестирани в инфраструктура. Като бюджетни разходи на българската държава средствата от европрограмите са около 9%, но имат ефек на близо 80% от обществените инвестиции за приода 2007-2013г. Приносът за социално-икономическото развитие на България е неоспорим. Най-много пари са отишли в проекти за транспортна и екологична ифраструктура, след това за развитие на човешките ресурси и развитие на фирмите.

Отчита се, че добрата усвояемост за посочения период е повлияла положително върху намаляването на безработицата в страната. Положителното въздействие на евфефинансирането се вижда и подобрената конкурентоспособност на българската икономика. Всичко това се изразява в повишаване на експортно ориентирания потенциал на българските бизнес структури и фирми.

 

 

 

Митко ДИНКОВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *