Икономиката на България е нараснала с 1.2% през първото тримесечие

През първото тримесечие на годината икономиката на България е нараснала с 1.2 на сто в сравнение със същия период на изтеклата година, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Корекцията спрямо експресните оценки за брутния вътрешен продукт (БВП), оповестени в средата на май, е с 0.1 пр. пункта нагоре.

В сравнение с последните три месеца на 2013 г. ръстът на БВП е с 0.3 на сто.

По текущи цени произведеният брутен вътрешен продукт през януари – март е за 16 млрд. лв., като на човек от населението се падат 2222 лв.

От данните се вижда, че потреблението през периода е нараснало с 3 на сто спрямо година по-рано, а износът – с 1.5 процента. Инвестициите на предприятията в материални активи са се увеличили с 3.4 на сто. В същото време вносът се е увеличил с 6.3 на сто.

В началото на април Министерството на финанситезавиши прогнозата сиза икономическия растеж през 2014 г. на 2.1% при записани в бюджета 1.8%. В тези сметки не е включен проектът „Южен поток“.

През последните няколко дни финансовият министър Петър Чобанов на няколко пъти апелира към опозицията да не „истеризира“ за изпълнението на бюджета и предупреди, чепрогнозирането на апокалипсис в икономикатаможе да доведе до намаляване на кредитния рейтинг на страната.

През първото тримесечие брутната добавена стойност се увеличава с 2 на сто, като най-голям принос за нея има растежът в професионалните дейности и научни изследвания – от 3.8%, промишлеността – 3.4%, държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа – 1.7% и др.

През първото тримесечие намалява относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката – с 0.9 процентни пункта и достига 2.9%. Индустриалният сектор също намалява дела си с 0.2 процентни пункта и достига 32.7%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава и достига 64.4% при 63.3% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление се изразходват 90.1% от произведения БВП. Инвестициите формират 17.5% от него. Външнотърговското салдо от стоки и услуги остава отрицателно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *