Износът ускорява растежа си

Експортът към страните извън ЕС отново ускорява растежа си, като през декември достига 18.9% на годишна база.

Това е най-високата стойност за последните почти две години, показват предварителните данни на Националния статистически институт. Основната причина за поредния скок е по-високата стойност при продажбите на разнообразни готови продукти.

Силното представяне на българските стоки в страните извън съюза компенсира част от отчетения спад през първото полугодие на 2016 г., като за шестте месеца той беше с 15.9% по-нисък в сравнение със същия период на 2015 г. Постепенно спадът беше заменен с ръстове.

Успоредно с това, износът към ЕС отново нараства (12.8% за декември). Така общият експорт отчита годишен ръст от 15.1% през последния месец.

Увеличението за цялата 2016 г. е 2.6% като причината е повече продажби на пазарите от ЕС. Общо изнесените стоки през миналата година са за 46.1 млрд. лв.

Повече готова продукция

Най-голям ръст при търговията със страни извън ЕС през декември има при продажбата на разнообразни готови продукти (10.5 пр. пункта). Справка със Стандартната външнотърговска класификация (SITC), по която се групират данните, показва, че в категорията влизат оръжия и боеприпаси, печатни издания, други пластмасови артикули, произведения на изкуството и други.

Принос към растежа за декември имат и продажбите на минерални горива и масла (6.9 пр. пункта). Увеличението идва от по-високата цена на петрола, която скочи през декември след решението за свиване на предлагането по време на срещата на ОПЕК в края на предходния месец.

Годината извън ЕС

Най-голям дял от износа към трети страни за годината заема продажбата на нефт и рафинирани нефтопродукти – 18.4%, или 2.75 млрд. лв. в номинално отношение. Данните показват, че сумата е намаляла на годишна база (с над 240 млн. лв.), въпреки че изнесените количества са по-високи, информира  Капитал Dayli. От друга страна, продажбата на стоки от категорията „Други разнообразни готови продукти“ нараства почти двойно през 2016 г., като така достига 1.56 млрд. лв. На трето място е търговията с благородни и цветни метали – 1.4 млрд. лв.

По държави най-голям спад на годишна база има при продажбите към Сингапур – с 303 млн. лв. за 2016 г., следвана от Турция (с 230 млн. лв.) и Китай (със 199 млн. лв.). Въпреки това Турция остава най-големия търговски партньор на България извън ЕС, като изнесените стоки са на стойност 3.7 млрд. лв.  Високата сума идва главно от продажбата на нефт и рафинирани нефтопродукти (920 млн. лв.), благородни и цветни метали (662 млн. лв.) и електрически машини, апарати и части (412 млн. лв.)

Търговското салдо за годината е отрицателно – внесените в страната стоки надвишават продажбите в чужбина с 2.46 млрд. лв. Сумата е със 7.3% по-ниска от отчетената през 2015 г. Свиването на разликата се дължи главно на по-силният износ към ЕС, но фактор е и по-ниското ниво внесени стоки от трети страни.

 

 

 

 

 

financebg.com

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *