Информационното общество и бъдещето на икономиката

Интернет технологиите предоставят възможност за по-ефективна търговия и подобрена конкурентоспособност в днешната икономическа активност. Финансовият аспект на темата задава предположението, че активните и добре адаптиращи се компании търсят нови решения в сферата на информационните и комуникационните технологии. Като работещи за бизнеса технологии се смятат Уеб услугите, изтискването на потенциала на социалните медии, софтуерните приложения и облачния компютинг.еб приложенията дават шанс за интеграция на разнообразни информационни приложения във фирмената дейност със сродните системи на техните бизнес партньори. По този начин се постига достъп до Интернет приложения на стационарни клиенти, при които не се налага да се изтегля програмния код по самата мрежа. Уеб услугите имат различен профил – структурен, стратегически и финансов. Чрез уеб базираните услуги могат съществено да се намалят разходите по реализиране на интегрирани системи и да се оптимизират структурни звена чрез функционалност на данните при съхранението и обработката им.

Новите, но и вече добре разпознаваеми медийни компании попадат в така наерчената концепция Web 2.0, където потребителят все пак трябва да има умения за работа в мрежата, да познава софтуера базисно, да бъде част от някаква професионална общност. За бизнес оорганизациите това е от важно значение, защото използването на информационни и комуникационни технологии във фирмите насърчава иновативността, подпомага споделянето на идеи межсу специалисти, служители, потребители и анализатори, мениджъри и контрагенти.

Част от българските компании закъсняват с внедряването на бизнес модели базирани на Web 2.0 , което показва недоглеждане на възможностите на социалните мрежи. По отношение на облачния компютинг, информационните ресурси могат да бъдат оптимално разпределяни и динамично разраствани. „Облакът“ намалява инвестициите в инфраструктура, придобиване на лицензи за софтуер, както и минимизира разходите за подготовка на персонала. Важно е да подчертаем, че облачният компютинг създава прекрасна опция на компаниите да започнат с малко хардуер и системни ресурси и да ги увеличават тогава, когато потребностите и бизнес активностите започнат да нарастват.

Информационното общество е вече реалност. Европейският съюз е приел програми и стратегии за бъдещото развитие на информационното общество и, в частност в неговите икономически  ориентирани области. България е в ситуация на догонване, но тенденциите са благоприятни. Най-същественият проблем за нашата страна е повсеместното неразбиране на същността на информационните технологии в контекста на бизнеса.  Широк публичен достъп до електронни услуги на администрацията, подобряване на дигиталната грамотност и компетентност на абсолюютно всички възрастови групи от обществото и формиране на качествена държавна политика за устойчиво развитие на информационните технологии за целите, които трябва да се преследват, за да има икономически напредък за България.

 

 

Митко ДИНКОВ 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *