Как една местна инициативна група дава тласък на икономиката

Територията на местна инициативна група (МИГ) „Западна Стара планина – Копрен – Миджур“ се намира в западна Стара планина и обхваща землищата на общините Чипровци, Георги Дамяново, Чупрене, както и пет съставни села на община Берковица – Гаганица, Бистрилица, Черешовица, Лесковец и Котеновци. Районът, в който действа има затруднения с редица структурни проблеми, включващи отдалеченост на населените места, ниска гъстота на населеност, застаряващо население, висока степен на безработица сред младите хора и липса на работни места за квалифицирани специалисти. МИГ „Западна Стара планина – Копрен – Миджур“ е създадена в края на 2009 г. по инициатива на община Чипровци. Това е най-обширната по територия МИГ в България и единствената, в чийто състав не само влизат цели четири общини, но и са разчупени административните граници. Местната инициативна група е организация на обществени и частни участници, обединени в партньорство, чрез което се определят съвместна стратегия и местен план за действие. Основната цел на разработената от МИГ стратегия за местно развитие е да се преодолее обезлюдяването на територията, като се създадат възможности за устойчиво икономическо развитие на територията чрез обединяване на хората за изпълнение на проекти с прилагане на подхода ЛИДЕР, осигуряващи социални, екологични, здравни и икономически ползи за жителите на района. Дейностите са насочени главно към три основни направления, отговарящи на специфичните проблеми, потребности и потенциал на региона, а именно: земеделие, селски туризъм и традиционни занаяти и опазване на културно-историческото наследство. Участниците в МИГ подкрепят и създаването на местна марка, рекламираща характерните за района традиционни продукти, храни, занаяти (килимарство, дърворезба и др.), културни обичаи и природно наследство, включително обновяване и облагородяване на населените места, паркове и градинки и създаване на възможности за спорт и отдих. Освен стандартните и задължителни дейности, осъществявани от всяка местна инициативна група по подхода ЛИДЕР, МИГ „Западна Стара планина – Копрен – Миджур“ още преди официалното си регистриране започва да организира дейности за сплотяване на хората и за създаване на бизнес възможности. Прекрасен пример за това е организирането на местните жени, производители на сладка – те вече имат нови бурканчета, подходящи етикети, по-добра визия. Роза от Чипровци сподели: „Вече имам вяра. Нещата ще се променят към по-добро. Е, няма да стане веднага, а бавно. Но се надявам, че след пет години вече сладката ни ще са познати из цяла България и ще осигуряват стабилни доходи за моето семейство.“МИГ „Западна Стара планина – Копрен – Миджур“ е успешна практика, която осигурява работни места, подобрения в областта на околната среда и нови услуги. Като цяло тя прави живота на хората по-добър. Обединява местните хора, като ги насърчава сами да си помогнат чрез нови идеи и форми на партньорство.
    Източник-vesti.bg 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *