Капман Грийн Енерджи Фонд АД ще инвестира в покривни соларни инсталации

Желаещите да участват в увеличението ще могат да подадат своите заявки за закупуване на права в периода между 5 и 20 юни тази година. Размерът на емисията е 2 000 000 лева, разпределен в 2 000 000 броя поименни, безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев.
„Стремежът ни е да дадем на инвеститорите на БФБ-София АД един специализиран продукт, фокусиран върху инвестиции в зелена енергия със стабилна дългосрочна възвръщаемост“, заяви Николай Ялъмов, изпълнителен член на съвета на директорите на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД. „Очакваме сериозен инвеститорски интерес, поради факта, че инсталациите върху покриви тепърва ще се развиват в България, а както разбрахме от предварителните ни разговори с инвеститори – те са във фокуса на много от тях. Вярваме, че секторът тепърва ще търпи силно развитие и сме убедени че след нас ще дойдат голям брой инвеститори“, допълни Ялъмов.
Основният фокус на инвестиране на средствата, събрани чрез увеличението на капитала ще бъде изграждането на малки покривни соларни инсталации до 30kW. Заложената минимална възвръщаемост на инвестициите е около 9% на годишна  база като спрямо действащото законодателство преференциалната цена на изкупуване на енергията е гарантирана за период от 20 години и се фиксира към момента на присъединяване на инсталацията към електро-преносната мрежа.
 Капман Грийн Енерджи Фонд АД е подписал споразумение за партньорство с една от големите в Европа инженерингови компании – Алпине Енерджи Остеррайх Гмбх. С това партньорство фондът цели да гарантира инвестираните средства и да не допусне некачествено изпълнение на проект.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *