Китай изпревари САЩ по промишлено производство

На база разчетите на консултантската компания IHS Global Insight, Китай формира 19.8% от световното промишлено производство, докато делът на САЩ е само 19.4%.
В парично изражение, това означава 1.995 трилиона за Китай спрямо 1.952 трилиона за САЩ. Но измерено в производителност на труда, Китай далеч отстъпва на САЩ, като един работник в САЩ създава осем пъти повече промишлена продукция от един работник в Китай. Тоест, през 2010 г. САЩ с около 11.5 млн. заети в индустрията създава приблизително същия продукт като Китай със 100 милиона работника.
Значително по-назад в класацията е Япония с промишлена продукция в размер на 1.027 трилиона и Германия с 618 морд долара.
Темповете на растеж са най-показателни в тази статистика: за трите години от 2008 г. до 2010 г., темпът на прираст е средно годишно 20.2% за Китай, 1.8% за САЩ и 4.25% за Япония. А Германия и петата страна в класацията, Южна Корея, отчитат свиване на индустриалното производство. Индия, шеста, постига 7.3% индустриален ръст годишно.
Като дял на промишлеността в цялата икономика, Китай със своята една трета значително изпреварва останалите споменати страни с 15 – 20% дял. В САЩ за сравнение индустрията формира 13% от икономическия продукт.

Финанси
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *