Компании в България фалират все по-рядко

Фалитите в България намаляват с рекордно висок процент и вече гонят предкризисните нива. С намаление от 36% за миналата година страната е с най-силен спад на влезлите в несъстоятелност компании за целия регион на Централна и Източна Европа, сочат данните на компанията за застраховане и управление на кредитен риск Coface.

Свиването на фалитите в страната продължава със силен темп и през първото полугодие на 2017 г., а такива са и очакванията за догодина.

Броят на влизащите във фалит компании в България се свива от години. Първата причина е в икономическото оживление – БВП расте, безработицата спада, кредитирането се увеличава. Втората е местна особеност – тук процедурите по несъстоятелност са бавни и повечето кредитори ги избягват. Допреди години процедурата се ползваше недобросъвестно от компании длъжници, които фабрикуваха стар дълг, несъстоятелността започваше с много задна дата и така събаряха обезпеченията на банките. Тази вратичка обаче беше затворена през 2013 г. Трето, ако изключим двете затворили вериги „Пикадили“ и „Карфур“, останалите по-едри дружества в процедури по несъстоятелност се родиха от фалита на КТБ – това бяха длъжници на банката с поискан от синдиците й фалит.

Иначе в региона повечето държави имат по-добра 2016 г. – с двуцифрени темпове спадат фалитите и в Румъния, Чехия, Словения и Словакия. Влошава се положението в Унгария, Литва, Украйна и Сърбия.

Рекордно добре след кризата

През 2016 г. броят на дружествата, обявени в несъстоятелност, в страната е намалял до 381 в сравнение с 592 година по-рано. В процентно изражение понижението е с 35.6%. За сравнение – за последната предкризисна година – 2008, броят на компаниите, обявили несъстоятелност, е 246, а на тези, влезли в такава процедура – 280. Този показател едва ли ще бъде достигнат тази година, но ако тенденцията продължи, вероятно предстои достигането му.

Очакванията на анализаторите са темповете на намаление да се запазят стабилни и през 2017 г. На фона на тези добри резултати обаче през последните месеци се наблюдава ръст в броя на компаниите, които по оценки на Coface са с много висока степен на риск от изпадане в несъстоятелност: търговия, строителство, транспорт. Основните притеснения на бизнеса в страната остават свързани с евентуалното влошаване на икономическата среда, а сред водещите предизвикателства пред дейността им е и недостигът на качествена работна ръка, отбелязва управителят на „Кофас България“ Милена Виденова.

Регионални специфики

В традиционното си годишно проучване на несъстоятелността за ЦИЕ от Coface отчитат съществени различия в ситуацията в отделните държави – в страни като Русия например, също както и в България, подобряването на икономиката води със себе си спад на фалитите, докато в държави като Унгария и Литва се наблюдават двуцифрени темпове на нарастване, които до голяма степен се дължат на активната политика на страните по „прочистване“ на пазара и затваряне на компании, които реално са в несъстоятелност. Общо за региона през 2016 г. фалитите са намалели с 6% (при спад от 14% за 2015 г.), което по изчисления на Coface в номинално изражение представлява шест от всеки 1000 дружества в ЦИЕ. Конкретно за България отбелязаните 381 дружества в несъстоятелност за изминалата година представляват 0.1% от всички реално извършващи стопанска дейност около 400 хил. фирми в страната.

Прогнозите на анализаторите като цяло са позитивни, макар и с известно забавяне на темповете. Очакванията са през 2017 г. спадът в несъстоятелностите в региона да е с 3.9%, а през 2018 г. – с 2.3%. Конкретно за България данните показват, че през първото полугодие на 2017 г. обявените фалити са намалели с 30% – до 171 (спрямо 245 година по-рано), а новооткритите производства по несъстоятелност са с 10% по-малко в сравнение с първите шест месеца на 2016 г. – съответно 227 и 252 компании, информира в.Капитал.

Потенциална опасност

Новините не са само позитивни: Coface засича съществено повишаване в броя на компаниите с много висока степен на риск от несъстоятелност – с 23.5%. В номинално изражение става дума за 64 хил. дружества (в сравнение с 51.8 хил. през 2015 г.), което представлява 16% от всички предприятия в страната. И по този показател най-сериозна е ситуацията в сектори като търговията на едро и на дребно и дейностите с имоти, като високи нива на компании в риск има и в сектори като ресторантьорството и сухопътния транспорт.

 

 

 

 

 

financebg.com

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *