Конфеденциално – за клубовете!!!

Налице са някои важни обстоятелства на сегашните времена в Пловдив:

Благодарение на клубната дейност, вече няколко години много пловдивски бизнесмени – мъже и жени се възприемат като приятели и братя по съдба, което би преодоляло някои традиционни национални слабости в сдружаването и съвместната работа, т.е. извършен е един естествен подбор на хора, които се понасят и могат да работят заедно по-дълго време.

В Европа съществуват фондове за насърчаване на регионалното развитие, което би осигурило финанси за един проект за „Регионален модел за преодоляване на кризата”, базиращ се на иновациите и приложенията на високите технологии, в сътрудничество с БАН и Пловдивските висши учебни заведения. Само така може да се добие конкурентноспособност за Пловдивските производство и търговия (вкл. онлайн).

Управленията на град Пловдив и Пловдивска област са диалогични, прагматични, технологични и енергични и биха подкрепили местния бизнес, включително и при организиране на „Четиристранни срещи и форуми” на:

– Държавното и местно управление
– Научните институции
– Пловдивския бизнес
– Пловдивските медии,
за активна PR кампания за подобряване на бизнесклимата, поощряване на инвестициите и непрекъснато излъчване на „добри новини” от Пловдивския район. Единствено Вестник и сайт „Марица” могат да бъдат инициатори на това действие.

Има необходимите технологии и институции, а също и нужда от проект за „Безплатен, безжичен и скоростен интернет” за Пловдивските бизнес територии и търговски площи, различаващ се и по-добър от общата тенденция в България и света. Това би било ускорител на вътрешната и външна търговия. Също могат да се привлекат пари!

Вече има  сериозно присъствие на Пловдивчани и българи в чужбина. Това би дало възможност без големи финанси да се създаде една Бизнесмрежа между Пловдивския бизнес и струпванията на българи и пловдивчани в чужбина за развитие на връзките и търговията в света без да се минава през София. Още повече, че имаме даденост – Международен панаир Пловдив, който може да стане ядро и генератор на тези процеси. Необходимо е само да се следват световните тенденции:

– Една част от емигрантите се връщат в Родината, за да приложат наученото и видяното в чужбина;
– Друга част от емигрантите, която не се връща по емоционални и роднински съображения инвестират в Родината си, стига да има добри местни проекти и
– Трета част, която идва на туризъм и търгува със стоки от родния край.
Европа би поощрила създаването на един Пловдивски фонд, който би финансирал тези три тенденции (съществуващи в Израел, Гърция, Ирландия и др.). Не е за подценяване и паричният поток за помощи от емигрантите.

Налице е нова тенденция в банкирането и финансирането в отговор на финансовата криза, а именно „етичното банкиране” ( Международна к). Най-общо казано парите събрани като депозити на дадена територия да не се използват за финансови спекулации, а да се оставят в региона като финансиране на местни регионални проекти и бизнесначинания. Такива банки има изградени в Швейцария, Германия (водещи в стандарта за бизнес и живот), а също така и проекта АТТАСК в Австрия. Така, че също ще се получи европейска подкрепа при изграждане на местен фонд за развитие (виж ).

Съществуват нови големи възможности в България и в Пловдив – дебатите, проектите за Пловдив да се изведат за обсъждане в Мрежата и да се привлекат хиляди съмишленици. PR-ът и търсенето на подкрепа ще е без големи разходи с използването на новите информационни технологии (виж: „Силата на приятелството” от Амбър Мак).

Всички тези обстоятелства, а вероятно и много други ни правят свидетели на един тъжен филм за Пловдивската действителност, като всеки има чувството, че нещо важно се изпуска, няма кой да го направи с необходимото самочувствие и интелигентност.
Може би много хора от бизнеса са разбрали, че сегашната Информационна епоха, Мрежата и Социалният маркетинг дават възможности за синергизиране на енергията на отделен човек или фирма за общи действия при производството и търговията. При това не насила, под диктат и с локални монополи, а със своята инициатива всеки сам да търси сътрудничество, партньорство, приятелство и други участия в социални и бизнесмрежи.
Като работи за себе си, да работи и за общото (от своя офис).
Има голяма вероятност, група бизнесдами и бизнесмени от всеки Пловдивски женски или мъжки клуб да стигнат до идея за сдружаване за Пловдив.
Вероятно трябва да се проведат приятелски и братски разговор, защото вече се познават много години и е възможно да се намерят хора, които:
– са си „постигнали жизнен стандарт” и искат да направят нещо за града, в който живеят – те и поколенията им;
– считат, че сдружаването не е за решение на критичните сега бизнеспроблеми, а въпрос на бъдещо развитие, растеж и участие в световния бизнес чрез Бизнесмрежи;
– имат поносимост помежду си и чувство за лична „свобода” и не смятат да слугуват на никой, а да работят за себе си и в своя офис, а в общите действия да участват като равни;
– готови са да преодолеят „Егономиката” на нововъзникналия в Пловдив бизнес, могат да се изслушват но срещите и биха приели общи действия.
Ако се намерят такива „апостоли” и „апостолки” от Пловдивските клубове, те могат да се включат в „Сдружение за Пловдив” със секретар г-н Юлий Славов, създадено преди няколко години, но без особена дейност в момента.  Това е необходимо, защото клубовете не могат да се занимават с икономика и политика, а просто хората като личности са ценни за града именно в икономиката и политиката.
Разбира се ще се започне с много приказки („ в началото бе словото”), но великият колективен разум на генетично интелигентните пловдивчани безспорно ще стигне до конкретни проекти. Тези проекти и форуми биха направили от Пловдив една територия с малко по-добър бизнесклимат и начин на живот в България, а даже и в Централна и източна Европа. Такива примери има много в САЩ и развитите страни.
Трябва само – Разбирателство, съвмести усилия и действия и много КУРАЖ!!!

От инициативен комитет

Пловдив, май-юни , 2012 г.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *