Кредити до 150 хил. евро осигурява ББР за малкия бизнес

Кредити като нова възможност за финансиране на малки и средни предприятия по нова програма ще се отпускат, съобщиха от ББР. Фирмите ще могат да теглят кредити до 293 хил. лева от търговски банки при два пъти по-ниски обезпечения.

Нова програма на ББР ще предостави възможност на малките и средни предприятия да получават чрез търговските банки кредити в размер до 293 хил. лева при два пъти по-ниски обезпечения. Това ще стане благодарение на получена в края на 2016 г. контрагаранция по програма COSME на ЕИФ с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (План „Юнкер“).

От новата онлендинг програма могат да се възползват микро, малки и средни предприятия, които не са в затруднено положение. Те могат да кандидатстват пред банките-партньори за оборотни и инвестиционни кредити, кредитни линии и банкови гаранции при намалени изисквания за обезпечение до 50%. Срокът за погасяване на заемите е между 1 и 10 години с възможност за гратисен период.

ББР ще приема заявки от търговските банки за включване в програмата до края на април 2017 г. Общият размер на кредитите, които ще бъдат отпуснати по нея, е 65 млн. лв. ББР ще споделя и 60% от риска по кредитите, предоставяни от търговските банки, което ще улесни достъпа до финансиране за българските компании. Участието в програмата не ограничава партньорството на банките с Националния гаранционен фонд по програма COSME. 

Това е деветата онлендинг програма на ББР. Досега банката е реализирала общо осем програми за индиректно финансиране чрез 20 търговски банки и шест небанкови финансови институции в страната, с които са сключвани договори за финансиране на обща стойност над 820 млн. лева. По програмите са подкрепени над 7 000 български малки и средни предприятия, като общият размер на ползваното от МСП финансиране надхвърля 1,3 млрд. лв.

Какво е COSME? Това е програма на ЕС за конкурентоспособност на малките и средни предприятия, действаща в периода 2014-2020 г. с общ бюджет от 2,3 млрд. евро. Най-малко 60% от програмата трябва да бъде за улесняване на достъпа до финансиране на МСП чрез два финансови инструмента. Механизмът за гарантиране на заеми предвижда гаранции и контрагаранции за финансовите институции, който улеснява достъпа до кредитен ресурс за МСП. Този инструмент също така предлага и секюритизация на портфейлите с дългово финансиране на МСП. Програма COSME инвестира и чрез капиталов механизъм за растеж, който осигурява рисков капитал за МСП, които са в етап на разширяване и развитие. Програма COSME надгражда успеха на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) (2007-2013), която подпомогна осигуряването на над 21 млрд. евро заеми и 3 млрд. евро рисков капитал за близо 400 000 МСП в Европа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *