Министерството на финансите продаде облигации за 50 млн. лв.

Датата на плащане за одобреното количество е 13.03.2013 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията, съобщи БНБ.
До участие в аукциона са били допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 100 550 200 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 11 010 000 лв.
Постигнатият коефициент на покритие е 2.01. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 102.65 лв. за 100 лв. номинал.
Съгласно взето от Министерството на финансите решение, са били одобрени поръчки в размер на 50 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 11 010 000 лв. Среднопретеглената цена на 100 лв. номинал е 103.44 лв., с годишна доходност от 3.63%.
Разпределението на одобреното количество по видове инвеститори показва водеща позиция на банките, които придобиха 54,54% от одобреното количество, следвани от пенсионните фондове (20,66%), инвестиционните посредници (10%), други инвеститори (10%) и застрахователни дружества (4,80%). След този аукцион общият обем на емисията достигна 150 млн. лева.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *