Започна обсъждане на приоритетите за председателството на Съвета на ЕС

Министерството на финансите стартира днес поредица от обществени обсъждания на проекта на Програмата на Република България за Председателството на Съвета на ЕС (1 януари – 30 юни 2018 г.)

Предвижда се това да стане с представителите на работодателските, синдикалните, браншовите и неправителствени организации, на академичната общност и с други заинтересовани лица, което е в изпълнение на правителствено решение от юли 2017 г. Основната цел на срещите е популяризирането и дискутирането на конкретните приоритети, които ще бъдат изпълнявани от МФ, като след приключване на кампанията ще бъде изготвен окончателният вариант на Програмата за Българското председателство.

Първото обществено обсъждане в МФ се проведе по приоритетните теми и досиета в областта на данъците. На дискусията присъстваха представители на национално представените работодателски организации, на Българската асоциация на тютюневата индустрия, на Българската петролна и газова асоциация, на Националната лозаро-винарска камара, на Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки, на Института  на дипломираните експерт-счетоводители в България, на УНСС и др.

Заместник-министърът на финансите Бойко Атанасов представи идеята на кампанията и акцентира върху основната цел на дискусията – представяне на приоритетните теми и досиетата за данъчното облагане, за административното сътрудничество и обмена на информация за данъчни цели между страните членки на ЕС. Той подчерта, че „приоритетните теми и досиета в областта на данъците трябва да бъдат определени съобразно стратегическите и програмни документи на Европейския съюз, законодателните предложения и работната програма на Европейската комисия, глобалният контекст, както и като се вземат предвид политическите приоритети на страната ни в периода на Българското председателство и постигнатото от предходното Естонско председателство“. Бойко Атанасов изрази общата увереност на МФ, че „гражданският сектор, в лицето на неправителствените организации, със своята експертиза и опит ще участва в общите ни усилия да можем да определим най-важните области, теми и законодателни досиета, по които ще работи Председателството и по които може да бъде постигнат значителен напредък и да бъдат отчетени успешни резултати“.

Директорът на дирекция „Данъчна политика“ в МФ Людмила Петкова информира участниците в дискусията, че екипът на Българското председателство в областта на данъците включва около 90 експерти от дирекция „Данъчна политика“ на МФ, от НАП и от Агенция „Митници“, като служителите са разпределени, така че за всяко досие да има отделни екипи. Те ще отговорят за планирането, организирането и провеждането на три подготвителни органи на Съвета на ЕС – Работна група „Данъчни въпроси“, която включва прякото и косвеното данъчно облагане, Групата на Кодекса за поведение, на която се разглеждат всички теми, които не са свързани със законодателството, и Групата на високо ниво, на която се обсъждат темите, преди те да бъдат дебатирани от министрите на финансите на ЕКОФИН.

Европейските инициативи в областта на прякото данъчно облагане са за устойчив растеж, насърчаване на инвестициите и създаване на благоприятна бизнес среда чрез справедливо и ефикасно данъчно облагане на корпоративните печалби и предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци и отклонение от данъчно облагане при засилено административно сътрудничество и ефективен обмен на информация между държавите членки на ЕС. През последните няколко месеца актуалност придоби и темата за данъчното облагане на цифровата икономика. В областта на косвеното данъчно облагане в началото на месец октомври Европейската комисия ще представи своите законодателни предложения за постигане на единно ДДС пространство чрез реформиране на регулаторната европейска рамка по отношение на трансграничната търговия със стоки между държавите членки и въвеждането на един по-опростен, по-ефективен и по-устойчив на измами режим, който да доведе до намаляване на административната тежест, на разходите за бизнеса и на данъчните администрации, както и до значително ограничаване на трансграничните измами с ДДС.

„По отношение на данъчните теми и досиета приоритетите ще бъдат окончателно одобрени през месец декември 2017 г., след като се отчете напредъкът, който е постигнат от Естонското председателство и след като ЕК представи всички законодателни предложения“ – уточни Людмила Петкова.

Браншовите организации, които взеха участие на общественото обсъждане, поставиха своите актуални и проблемни въпроси, като се ангажираха да изпратят и писмените си становища по приоритетите на Българското председателство в областта на данъците. На срещата бяха изказани и мнения в подкрепа на кампанията на МФ, като ясно пролича волята за ангажираност и участие на неправителствените организации в процеса на окончателното формиране на Програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС.

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *