Миньорите в Горубсо-Мадан пак без заплати, протестират

В края на миналата седмица миньорите изпратиха декларация и отворено писмо до всички държавни институции с конкретни искания. Те настояват за незабавно изплащане на пълния размер на заработените заплати и недопускане на бъдещи забавения на изплащането им. Миньорите искат спешно да се предприемат мерки за модернизиране на производството и осигуряване на безопасни условия на труд в рудниците, както и ритмично набавяне на машини, съоръжения, консумативи и качествени резервни части, които да гарантират нормален и безопасен технологичен режим на работа. Да се подпише колективен трудов договор, с който да се регламентират ясно отговорностите и гарантират интересите както на работниците и служителите така и на работодателя, настояват протестиращите. Миньорите искат още изготвяне на нови вътрешни правила за формиране на работна заплата гарантиращи справедливо и прозрачно формиране и разпределение на фонд „Работна заплата“.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *