Младежката безработица в числа

Държавите в ЕС имат възможност сами да определят какви мерки биха искали да вземат в подкрепа на младежката заетост и развитието на младите хора. В същото време ЕС е стартирал редица инициативи, които допълват националните мерки и допринасят за една по-социална Европа.

Младежка безработица в България | mapga

Общите инициативи осигуряват финансиране на програми за заетост и предлагат качествени стажове, получаване на международен опит и възможности за доброволческа дейност, информира economynews.bg.

Младежката безработица в числа Икономическите кризи лишиха много хора, навлизащи на трудовия пазар, от възможности за започване на истинска кариера. Коефициентът на безработица сред хората на възраст от 15 до 24 години в ЕС се повиши от 15% през 2008 г. до 24% в началото на 2013 г. Нещата изглеждаха още по-зле в страни като Гърция (60% младежка безработица), Испания (56,2%), Хърватия (49,8%), Италия (44% през 2014 г.) и Португалия (40,7%).

Намаляване на безработицата през април с 0.4% - Бг Фактор - Кипър

След 2013 г. делът на младите хора без работа започна да намалява и достигна 14,1% през декември 2019 г. Кризата с коронавируса доведе до ново влошаване на ситуацията. През август 2020 г. коефициентът на младежка безработица в ЕС беше 17,6%.
Програми на ЕС за младежка заетост Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост се концентрират върху млади хора, които нямат работа, не провеждат стаж и не учат. Тук се включват и дългосрочно безработни, както и хора, които не са регистрирани като търсещи работа.

Гаранцията за младежта е политически ангажимент от всички държави в ЕС да осигурят на всеки човек на възраст под 25 години качествена оферта за работа, продължаване на обучението, осъществяване на практика или на стаж. Това трябва да се случи в рамките на 4 месеца от момента, в който той става безработен или приключва образованието си.

Инициативата за младежка заетост е инструмент за финансиране на програми на държавите по изпълнението на Гаранцията за младежта. Тези програми включват обучение или подпомагане на младите за намиране на първа работа, както и осигуряване на стимули за работодателите. Инициативата е насочена особено към онези региони в ЕС с младежка безработица над 25%. Във връзка с кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус, Европейският съюз разглежда идеи за укрепване на Гаранцията за младежта и за разширяване на нейния обхват към по-уязвими групи и хора на възраст до 29 години.

От началото на 2014 г. в схеми по Гаранцията за младежта са се регистрирали над 20 милиона души, а над 2,4 млн. души са получили директна подкрепа по Инициативата за младежка заетост, показват данни на Комисията. Качествени стажове ЕС стартира също така Европейски алианс за професионална подготовка, за да подобри качеството на практическото обучение в Европа и да подкрепи постигането на целите на Гаранцията за младежта.

Жената избира професия по желание или по принуда - Flashnews

През 2014 г. страните членки одобриха рамка за качество на стажовете, която цели да осигури на младите хора възможности за натрупване на ценен опит при безопасни и справедливи условия. Големият брой на млади хора без работа е сред приоритетите в работата на ЕС  Достъп до възможности в чужбина

За да могат младите хора да намерят работа в друга страна, полученото от тях обучение и натрупаните квалификации трябва да могат да бъдат признати извън страната, в която са придобити.

Стартиралият през 1999 г. Процес от Болоня улеснява взаимното признаване на дипломите за висше образование между 48 страни в Европа. През 2018 г. страните в ЕС приеха препоръка за въвеждане до 2025 г. на автоматично признаване на дипломите за висше образование и на квалификациите за гимназиален етап на средното образование.

Съществуват различни инструменти на ЕС, които правят по-лесно сравняването и признаване на квалификации:

•  Европейската квалификационна рамка позволява сравняване на придобитите квалификации в различните образователни системи в Европа
•  Europass е набор от основни стандартизирани документи, включително шаблон за автобиография, които правят по-разбираемо за работодатели в други страни какви познания и умения имате
•  Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение улеснява учещите да получат признаване на своите свързани с работата умения и знания, придобити в различни системи и държави.

Европейският съюз цели да изгради Европейско пространство за образование, за да направи по-лесно за младите хора да получат качествено образование и обучение и да си намерят работа.

Младежката безработица надхвърлила 20% — KMETA.bg - ПОРТАЛЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ

Програмата „Еразъм +“

Водещата програма на ЕС за образование, обучение, младежта и спорта се нарича „Еразъм +“. Тя стартира през 1987 г. като програма за студентски обмен, но днес обхваща много други област.

„Еразъм +“ дава шанс на студентите да учат в чужбина, осигурява на хората, работещи в сектора на образованието, възможности за преподаване, подкрепя стажовете и младежкия обмен. Организации като училища, университети и младежки асоциации получават финансиране за изграждане на стратегически партньорства със сходни организации в други страни.

За периода 2014-2020 г. „Еразъм +“ осигурява възможности за мобилност на 4 млн. души и за изграждане на 25 000 стратегически партньорства. За следващия бюджетен период Европейският парламент предлага тройно увеличение на средствата по програмата. Търсене на работа

Европейският портал за търсене на работа EURES стартира платформа, насочена към хората на възраст между 18 и 35 години, под името „Вашата първа EURES работа“. Платформата събира на едно място обяви за свободни позиции от работодатели от всички страни в ЕС, както и от Норвегия и Исландия.

Делник – Младежка безработица

Възможности за доброволческа дейност

От 2016 г. функционира Европейски корпус за солидарност, който финансира доброволчески проекти, стажове и работни места за млади хора, полагащи грижи за общности и хора из Европа. До септември 2019 г. за участие в такива проекти са се записали над 161 000 млади европейци.

През 2019 г. Парламентът одобри приоритетите за корпуса за 2021-2027 г. Депутатите искат да бъдат включени възможности за хуманитарна дейност извън ЕС, както и да бъдат привлечени повече млади хора с ограничени възможности, от отдалечени региони или с мигрантски произход./ЕП

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *