Мрежата на БАККОМ създава нови възможности

Мотото на проведения през 2016г. Втори европейски ден на микрофинансирането бе „СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ИЗВЪН МИКРОКРЕДИТИРАНЕТО”. В тази връзка беше и стартиралата инициатива на Българската асоциация на кредитните кооперации и организации за микрофинансиране /БАККОМ/ за разработване на допълнителни продукти, които нашите членове и партньори да могат да предлагат на членовете и клиентите си.

Микрофинансирането е свързано основно само с предоставянето на малки и микрокредити. Независимо от това, микрофинансирането е съпътствано и от серия услуги, които излизат извън рамките на предоставянето само на финансови механизми от финансовия сектор.

Новите продукти, които са разработени от БАККОМ и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще подобрят управлението на риска, както на клиента, така и на самата организация. Всъщност, нашите организации първи в сектора са работили върху тестване на новите и модерни микрозастрахователни продукти,  за да се осигури по-цялостно решение на нуждите за своите клиенти.

Микрозастраховка „Защита Оптимум“ е най-новият продукт, създаден с нашето партньорство между ЗЕАД „Булстрад Живот Виена иншуранс груп“ и ЗАД „Булстрад Общо застраховане Виена иншуранс груп“. Новият продукт ще намери достойно място до микролизинг,  микроспестявания,  микрофранчайзинг  и т.н., които са вече част от интегрираните услуги, предлагани в този сектор.

Прилагането на новите продукти ще намали риска при работа с членовете и  клиентите на Мрежата и дава нови възможности за развитие на организацииите, членуващи в БАККОМ.

Съвместно разработеният микрозастрахователен продукт „Защита ОПТИМУМ“ е с уникални за България параметри. Той е с възможност за покритие на четири вида рискове с еднократно плащане. „Защита ОПТИМУМ“  е разработен на базата на реални примери от практиката и е УЕБ базирана платформа,  уникален за сектора в страната. Новите възможности, които предоставя сътрудничеството ни с „Булстрад общо застраховане“, ще облекчат и кредитополучателите, като те ще могат на едно гише  да извършат и застраховки на гаранциите, които ще предоставят при отпускане на финансирането им.

Първите членове на Мрежата на БАККОМ успешно преминаха еднодневен курс на обучение на 12.09.2017 година,  проведен от представителите на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена иншуранс груп“ и ЗАД „Булстрад Общо застраховане Виена иншуранс груп“ : Мартин Райчинов, Булстрад Живот, Мениджър Партньорски Програми и Проекти, който е основният двигател на проекта за продукта „Защита Оптимум“ разработен за членовете на Мрежата на БАККОМ, Борис Хаджидимев, Булстрад общо застраховане, заместник директор „Дирекция Автомобилно Застраховане“, Христина Митева, Булстрад общо застраховане, Ръководител сектор „Селскостопанско Застраховане“, Ивета Велева, Булстрад общо застраховане, ръководител сектор „Малък, среден бизнес и физически лица“ и Ели Владимирова, експерт микрозастраховане.

 

www.baccom.eu 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *