Наетите сезонни работници намаляват с 1.9 %

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2016 г. намаляват с 45.9 хил., или с 1.9 на сто спрямо края на юни 2016 г., като достигат 2.31 милиона. Това показват  предварителни данни на Националния статистически институт .

През третото тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата намалява с 0.5% спрямо второто тримесечие на 2016 г. и достига 941 лева. Спрямо края на второто тримесечие на 2016 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 20 на сто, „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.2 на сто, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 4.2 на сто. Най-голямо увеличение на наетите по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 1.5 на сто, и в „Строителство“ – с 0.4 на сто.
В структурата на наетите по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 22 и 17.2 на сто.
В края на септември наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 39.2 хил., или с 1.7 на сто повече в сравнение с края на септември 2015 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 9.6 хил., „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – със 7.8 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.1 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Други дейности“ – с 11.7 на сто, и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 6 на сто. Най-голямо намаление на наетите лица в абсолютно изражение със 7.4 хил. в края на септември 2016 г. спрямо края на септември 2015 г. има в икономическа дейност „Строителство“, а в процентно – в икономическа дейност „Добивна промишленост“ (със 7.2 на сто).

Инспекцията по труда прави равносметка, че за деветте месеца на 2016 г. в обекти от икономически дейности „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“, които са с най-силно изразен сезонен характер, са извършени  4625 проверки от общо 36 650 бр. Констатираните нарушения са 21 230 бр. при 164 800 бр. за всички дейности. Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения, в хотелиерството и ресторантьорството са почти 13 000. От тях 2500 бр. са нарушенията, свързани с работното време, полагането на извънреден труд и почивките, 2445 бр. – по заплащането на труда и 2300 бр. – по възникване на трудовите правоотношения. Случаите на работа без сключен трудов договор са 587 бр. На своята интернет страница Агенцията по заетостта вече е започала да публикува заявките от работодателите, които търсят сезонни работници за периода есен-зима 2016-2017 година. Разбира се, това са преди всичко зимните планински курорти като Банско, Пампорово, Чепеларе, Боровец  и др.

Като заявка с форсмажорен характер може да се определи търсенето на строителни работници от Банско, където няма и месец преди откриването на сезона в резултат на проливните дъждове местните реки преливат и ерозират бреговете, заплашват канализизацията на града и околните туристически комплекси. Местният бизнес  мобилизира целия свой ресурс, но разчита и на допълнителна работна ръка, която до студентския празник 8 декември и откриващия се сезон, което по традиция става с участието на звезди от световния ски небосклон, за да посрещнете градчето в познатата си кондиция гостите през следващите се зимни месеци.

Кольо ЗЛАТАНСКИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *