Най-малката българска банка стъпи на БФБ

За да се запазят интересите на всичките над 4 хил. акционери в нея Централен депозитар е предоставил собствената си система за извършване на процедурата. Така капиталът на банката е бил увеличен от 10 млн. лв. на близо 28 млн. лв. в края на миналата година.
Днес банката листна целия си капитал на фондовия пазар, с което даде възможност на инвеститорите да наддават за акциите на най-старата частна банка в България. Тя е основана през 1992 година.
През 2012 година е постигнат значителен ръст спрямо предходната година в балансовото число на банката – с 29.26%. За последното тримесечие на годината общата капиталова адекватност на банката е 42.79%, коефициентът на ликвидни активи – 48.80%, а съотношението „Капитал/общо активи“ – 22.16%, посочи Мария Видолова, изпълнителен директор на Тексим Банк АД, по време на церемонията по листване на дружеството на Българска фондова борса.
Видолова нарече днешният ден „знаменателен“ в по-новата история Тексим Банк АД.
Занапред банката ще цели постигането на диверсифициран кредитен портфейл с акцент върху потребителското кредитиране.  Акцентът при ритейл-банкирането (предназначено за масовия потребител) е  предлагане на стокови кредити, кредити по телефона, дебитни карти, дебитни карти с овърдрафт.
В корпоративното кредитиране ще бъдат внедрени нови продукти, насочени към финансиране на малки и средни предприятия.  Предвижда се използването на  качествено нови канали за дистрибуция на продуктите на банката.
Тексим Банк АД ще внедри иновативни продукти и услуги с цел превръщането си в „Технологична банка“ чрез активно предлагане на  он-лайн банкови продукти и услуги, електронно банкиране, интернет банкиране
Ще бъде обособено и отделно дружество Асет мениджмънт, които ще предоставя  частно и инвестиционно консултиране и банкиране от бутиков с цел  предлагане на цялостни финансови решения, съобразени с конкретните изисквания на корпоративни и институционални клиенти.
Към момента тя разполага с 31 клона в страната, разположени предимно в големите градове. Банката предлага всички продукти и услуги, регламентирани със Закона за кредитните институции.
Акциите на банката ще се търгуват на Основен пазар, Сегмент акции „Standard”. Борсовият им код е 5CP. Те са с номинал 1 лв., а индикативната цена за първата търговска сесия е 1.20 лв. за лот.
*Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *