Намалява износът на България

Износът на България за трети страни отчита спад от 10,6% за първите 10 месеца на годината в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 11,97 млрд. лв. показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Понижението за периода януари – септември беше 12%.

Основни търговски партньори на България са съседните Турция, Македония, Сърбия, както и Китай, Руската федерация и САЩ, които формират 49,2% от износа за трети страни.

Само за октомври 2016 г. износът на България за трети страни се увеличава с 4,4% спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 1,26 млрд. лв.

През първите дест месеца от годината най-голям ръст в експорта за страни, които не са членки на Европейския съюз, има в сектор „Разнообразни готови продукти” (29,9%), а най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (24,5%).

От данните на НСИ става ясно още, че вносът на България от трети страни през периода януари – октомври 2016 г. намалява с 9,8% в сравнение със същия период на миналата година и възлиза на 13,9 млрд. лв. Най-голяма е стойността на стоките вноса от  Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

Само за октомври 2016 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 2,4% спрямо същия месец на 2015 г.  и е в размер на 1,5 млрд. лв.

През първите 10 месеца на годината най-голямо увеличение спрямо година по-рано има в сектор „Разнообразни готови продукти” (15,3%), пише investor.bg. Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (26,4%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – октомври 2016 г. е отрицателно и е в размер на 1, 93 млрд. лв., отчитат от НСИ. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1,2 млрд. лв.

Само за октомври 2016 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на 321 млн. лв.

За първите 10 месеца на годината от България са изнесени стоки общо на стойност 37,8 млрд. лв. спрямо същия период на 2015 г., което представлява ръст от 0,2%.

През октомври 2016 г. общият износ възлиза на 4,15 млрд. лв., което е с 6,5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

 

 

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *