Силният не побеждава слабия, а бързият изяжда бавния…

И да им се иска, собствениците или мениджърите на фирми не могат да забравят, че всяка година до края на месец март, 31-во число, трябва  да представят в Националната агенция по приходите /НАП/ годишния си финансов отчет /ГФО/ и годишен отчет за дейността за предходната година. В тях се съдържа цялата информация, необходима на специалистите, които прилагайки методите на управленското счетоводство и фанансовия анализ, да дадат компетентното си мнение за финансовото състояние на фирмата. И ако е необходимо, в екип със специалист по маркетинг и реклама, да съставят евевнтуално оздравителна програма на дружеството.

Но откъде могат да се вземат необходимите данни? Регистърът на Агенцията по вписваниета и открит и достъпен и всеки може да получи лицензиран достъп до информацията от ГФО за всяка фирма, вписана в Агенцията. За съжаление не може да се каже същото за работата на Националния статистически институт /НСИ/, където трудно или не може да се получи нужната информация, въпреки че тя е необподима за изработването на оздравителната програма за фирмата. А годишната отчетност за дейността /ГОД/, която се подава в статистическия институт, съдържа исттинска „палитра“ от справки с голямо и решаващо значение.

Нека да изброим някои от тях:

  1. Справка за дълготрайните материални активи /ДМА/;
  2. Справка за вземанията и задълженията;
  3. След отчета за приходите и разходите справката за разбивката на разходите;
  4. Справка за заемите;
  5. Справка Труд и работна заплата и др.;

Съответните служби обработват тези данни и се получава статистическата картина за отделната фирма и за всеки бранш.

Защо са важни тези данни? Защото ясната картина и детайлите в нея  са определящи за стратегията  на дружеството. Естествено, всеки бизнесмен иска да знае къде се намира и какво място заема  сред конкуренцията, какъв процент от пазарния дял държи той от  съответния бизнес, за да може да организира продажбите си, да намали преките и непреките разходи и още много други неща, които ще направят дейността му по-ефективна. Разбира се, всичко това трябва да се прави със съответната квалификация и в предвидени срокове, без мудни ходове и бавене. Защото е известно посланието на успелите бизнесмени по света: „Не силният ще победи слабия, а бързият ще изяде бавният“.

Но за да стане това трябва висок градус на финансовата грамотност, верни анализи на пропуските, грешките или на положителните резултати, търсене на иновационни решения, които със силата на маркетинга и рекламата могат да доведат до едно тотално управление във високото качество на фирмената дейност…

 

Бранимир НИКОЛАЕВ, финансов консултант

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *