НКЖИ отваря ценовите оферти за рехабилитация на линията Пловдив- Бургас

София /КРОСС/ Днес от 10.00 часа , в сградата на централното управление на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (бул. „Княгиня Мария Луиза“ №110), Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас“.
Отварянето на офертите ще се извърши в присъствието на участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Припомняме, че на 09.11.2010 г., инж Милчо Ламбрев подписа заповедта за назначаване на тринайсет членна комисия, със задача да отвори офертите, оцени и класира участниците в открита процедура по ЗОП за проекта „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас“. Заповедта определи срок за приключване на работата на комисията 15.01.2011 г.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *