Новите технологии удрят работните места на шефовете и висшистите в България

Новите технологии водят до намаляване броя на ръководните позиции в компаниите. Това показва данни от изследване „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики“.

Според данните през 2019 г. в България ще работят близо 181 000 мениджъри. До 2028 г. обаче броят им ще намалее до малко над 174 000 или около 6 на сто от всички работни места в икономиката.

Вероятна причина за това може да бъде очакваното повишаване на икономическата ефективност, развитието и разпространението на информационните и комуникационните технологии и по-специално на електронните услуги, което ще доведе до намаляване на броя на ръководни кадри, коментираха за БТА експерти от социалното министерство, участвали в проучването.

В същото време все повече работни места в България ще изискват само средно образование. В края на периода броят на заетите ще достигне 2.051 млн., което спрямо 2014 г. е ръст от близо 83 000. Към 2019 г. обаче 130 000 висшисти ще заемат работни места, изискващи по-ниско образователно равнище, сочат прогнозите.

Според експертите резултатите от модела за прогнозиране все пак потвърждават, че университетската диплома е гаранция за по-лесни намиране на работа.

През последните години се забелязва нарастваща тенденция в процентно отношение за увеличаване на приема и броя на завършващите висше образование. Очаква се тази тенденция да се засили още повече с приетите и заложени критерии в националните и европейски програми за развитие на образованието до 2020 г.

От друга страна, по-бавното нарастване на търсенето в икономиката на хора с висше образование, ще доведе до излишък от висшисти. Същите тенденции се наблюдават и в Европейския съюз като цяло.

Над 20 на сто от завършилите висше образование в ЕС заемат работни място, изискващо по-ниска образователна степен, като този дял постоянно се увеличава от 2000 г.

Несъответствията между търсене и предлагане на работна сила с различни образователни степени се определят освен от демографски процеси и от макроикономически фактори, и от мотивацията на предлагащите труд да започнат определена работа, показват анализите.

Очаква се силен ръст на заетостта в сектора на услугите и най-вече в търговията с недвижими имоти. От 2019-2028 г. заетите в този сегмент от икономиката ще се увеличат с близо 50 на сто. Силно търсене на нови служители ще има още в здравеопазването и образованието. Значителен спад на заетостта се очаква в добивната промишленост и държавната администрация. /БТА/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *