Нови строги правила за субсидиране на висшите училища

Парите, които университетите получават от държавата за научна или художествено-творческа дейност, ще се разпределят по нови, по-строги правила. Субсидиите ще зависят от резултатите им не от изминалата година, а от предходните 3 години. Това предвижда проект на наредба за условията, по които от догодина ще се разпределят тези средства. Субсидията тази година е 8 млн. лв.

Занапред това финансиране ще се отпуска по формули, които придават по-голяма тежест на качеството на извършваната научна дейност. Така университетите с високо качество на научната продукция, които у нас са около 4-5, ще получат повече пари. При по-слаба оценка МОН ще може да удържа до 20% от предвидената субсидия за висшето училище и да насочва освободените пари към университети с отлична оценка. По този начин министерството очаква да се получи преразпределение на парите към добрите вузове.

Кръгът от количествени показатели, които ще се вземат предвид, остава почти същият като досега – брой финансирани проекти, научни публикации в издания с импакт фактор, цитати на научни публикации от последните 3 г., български и международни патенти и т.н. За художествено-творческите дейности на вузовете пък ще се отчитат брой спектакли, концерти, филми, изложби и др. Ще се ползват и данни за изследователския състав на основен трудов договор, констатираните проблеми при изпълнението на финансираните проекти и мерките за преодоляването им, както и годишните финансови отчети на вузовете и мерките им за осигуряване на публичност информира segabg.com.

Санкции ще има и за забавяне на отчетите, които всяка година трябва да се подават за постигнати резултати през предходната година. Срокът за това е 31 март. Ако закъснеят с 2 седмици, годишният размер на средствата им за наука ще се намалява с 10%. Ако не се отчетат до 15 април, няма изобщо да получат пари. (Досега санкцията бе 20% при непредставяне в срок на годишния отчет). До 31 юли пък ректорите следва да дават отчети за 6-месечието, като при липса на такива остатъкът от средствата им ще се намалява с 5% (досега се режеха 10%).

Според новите разпоредби до 30 април на текущата година министърът на образованието, след като оцени как вузовете изпълняват заложените показатели за научна и художествено-творческа дейност, ще може да им изплаща до 70% от планираните средства. Остатъкът пък ще се изплаща до 30 септември след одобряване на университетските отчети. В момента 50% от парите се превеждат до 30 април.

 

Орлин  Делев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *