Нов режим при данък печалба

От догодина се въвежда нов ред за преотстъпване на корпоративен данък на фирмите, които инвестират в общини с висока безработица – поне 25% над средната за страната. Това става ясно от правителствения проект за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен в Народното събрание.

Промените се налагат, защото Европейската комисия е одобрила нова схема за облекчението до 2020 г., мотивират се от финансовото министерство. Според нея преотстъпването на данъка вече няма да става автоматично, а фирмите ще трябва да кандидатстват пред Българската агенция за инвестиции (БАИ).

Компаниите, които искат да им бъде преотстъпен корпоративен данък за 2015 г., ще трябва да подадат формуляр за кандидатстване в БАИ до края на февруари 2016 г. Ведомството ще трябва да даде одобрение за преотстъпване на данъка до края на март догодина. Ако проектите са на стойност над 37,5 млн. евро, а само за общини от Югозападния регион – над 18,75 млн. евро, ще се иска разрешение и от Европейската комисия.

Изискванията към фирмите, които ще ползват облекчението, също се повишават. Целта е преотстъпеният данък да се ползва за първоначални инвестиции – например създаване на нов производствен обект, увеличаване на капацитета на съществуващи предприятия, разнообразяване на продукцията или съществена промяна в производствения процес.

Въвежда се и още една промяна, която трябва да гарантира, че облекчението ще се ползва за насърчаване на нови инвестиции – направените разходи трябва да надвишават с поне 200% балансовата стойност на активите, които се използват повторно. В момента изискването се прилага само за данъчната им стойност. Друго условие е компаниите да участват в инвестициите с поне 25% свои средства, а не да се ползва само преотстъпеният данък.

Предвидени са обаче и сектори, за които облекчението няма да може да се прилага. Това са транспорт, въгледобив, стоманодобив, производство на синтетични влакна, рибарство и аквакултури и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *