Образователен проект ще открива и подкрепя бъдещи лидери

Важни са няколко тенденции от съвременното развитие на България и присъединяването й към Европейския съюз, които са в подкрепа на създаването на пловдивския образователен проект, за който разказваме в три поредни публикации. Неговите особености са предлагане на „бързи уроци“, чрез МВУИЕЛ „Махатма Ганди“, ЧПК „Омега“ (www.collegeomega.com) и Учебен център „Индийски институт по хардуерни технологии – България“ (www.iiht.bg) със закупен франчайз за ИТ обучение от „Индийски институт по хардуерни технологии“ (ИИХТ) – Бангалор, Индия с най-новите учебни ИТ-дисциплини, както и предоставянето на възможност за развойна дейност в специализираните  лаборатории за софтуерни иновации, мобилни приложения, компютърни мрежи и лазерно-информационна лаборатория!
Почти 20%-ното нарастване всяка година на онлайн продажбите в света изисква и България да се включи в тази верига на нова принадена стойност. В малките и средни фирми вече са необходими специалисти и служители с професии от новите технологии и информатиката. България, както и други малки държави, се нуждае изключително бърза интернационализация на малкия и среден бизнес, за да не стане заден
двор на големите държави, които са създали глобалните монополисти и олигополи. А какъв по-бърз начин от онлайн бизнеса, изграждане на бизнес мрежи и електронни магазини с континентално действие може да стане това? Нямаме специалисти за включване в глобализацията – затова имаме голяма миграция. Няма специалисти, които да обслужват финансови и логистични операции за над 6-7 трилиона долара или да участват в размяната на стоки и пари в света – практики, които не са по силите на самообучаващи се на нови технологии чиновници.
Създателите на проекта в Пловдив са се  посветили на каузата да откриват, развиват и подкрепят най-забележителните и обещаващи лидери в България и са създали Академия за електронно лидерство и
усъвършенстване на преподавателите „Махатма Ганди“ (АЕЛУП). В нея ще се обучават курсисти, завършили висше образование (всички образователно-квалификационни степени) и преподаватели от висшето
училище, както и от други вузове с цел повишаване на квалификацията и придобиване на нови знания в областта на ИТ и електронното лидерство.
Различните видове и форми на обучение, предлагани в тази академия се провеждат съгласно методиките на партньорите от „ИТ Академия“, колеж „Омега“ и Индийски институт по хардуерни технологии – България, с цел актуализация на съдържанието и учебния материал в съответствие с развитието на технологиите към момента и динамиката на пазара на труда, най-вече с професиите на бъдещето.
Само един пример: в световен план дигиталната детоксикация става все по-търсена. Това е „лечение“ за откъсване от света на технологиите за определен период от време. Дигиталната детоксикация е нарастващ
феномен и се разглежда като възможност за намаляване на стреса. Сред нейните положителните страни са повишена осъзнатост към дадения момент, намалено усещане на превъзбуда, разпознаване и оценяване на заобикалящия ни свят и желание за социализация.
МВУИЕЛ „Махатма Ганди” в сътрудничество с „Орфей клуб уелнес“ АД разработиха програма за дигитална детоксикация, като представените в нея независими проекти помагат както на „екранно пристрастените”, така и на студентите, които са избрали да наблегнат на образованието и възпитанието си, удовлетворявайки нуждата им от разнообразие и забавление в ученето.
В Клуба за дигитална детоксикация „Орфей” е заложено личностното развитие и възпитанието на младите хора, възможност да откриват и развиват своите таланти и интереси и да намират верния път към
удовлетворяваща и успешна кариера.
Центърът за технологично обучение и възпитание „Академик“ е създаден с цел качеството на обучението в МВУИЕЛ да отговаря на съвременните тенденции и изисквания за образование и възпитание, а именно: Нови технологии, Фокус върху реализацията след дипломирането, Развитие на меки умения, Игровизация, Връзка с бизнеса. Основната му цел е да допълни качеството на обучението като отговор на
съвременните тенденции и изисквания за образование и възпитание. Той ще възпитава в идеите на лидерството чрез принципите на Махатма Ганди за промяна на света. Важно място тук заемат тримесечни семинари „Махатма Ганди”, в които бъде обсъждана философията на великия визионер и съвременното звучене на наследството на 10-те начина да се промени света, които са особено актуални и в съвремието.
Центърът ще възпитава и чрез новия вид електронното лидерство. Наличието на солидни е-умения е не просто полезно за конкурентоспособността — то е необходимо, за да се избегне пропиляването на инвестициите във всяка сфера на бизнеса. Центърът подпомага развитието на програми за стартъпи в партньорство с „Етик Финанс“ АД чрез „Фонд за финансиране на ИТ предприемачи“. Дружеството се задължава да асистира с менторство, консултации, нетуъркинг и помощ при търсене на източници на финансиране и си сътрудничи с други фондове за рисков капитал, създадени по инициатива на европейски и световни програми за МСП.
В проекта „Интегрирана дигитализация“ (ИНДИ) са залегнали всички дейности, свързани със студенти, преподаватели, родители, докторанти, администрация, учебен процес, научно творчество и т.н. ИНДИ е един от важните елементи за по-лесно и достъпно възприемане на практическите приложения и интегриране на ИТ новостите и е-уменията на обучаващите се. ИНДИ – интегрира с помощта на облачни, биг-дейта и други технологии няколко софтуерни системи и платформи. като ги прави по-близки и лесни за ползване:
1. Платформата „Стъди“ – за общуване на студенти, преподаватели и родители. Тази тристранна комуникационна среда ще подобри идентичността на участниците, отношенията на прозрачност, честност и
мотивация, така необходими в учебния процес.
2. Платформата „Нори“ за идентификация, защита и отдалечена комуникация с организационна и административна структура на МВУИЕЛ. Тя ще дава възможност на студентите да се обучават дистанционно във виртуални класни стаи. Това практически ще осигури улеснена комуникация и възприемане на теоретичния учебен материал от всяка точка на света. Достъпът до системата ще бъде възможен след
идентификация чрез: пръстов отпечатък, сканиране на зеница, QR код.
3. Платформата „Е-бизнес“ е предназначена за връзката на студентите с онлайн бизнес моделите B2B, C2B, C2C и тяхната бизнес реализация, както и възможностите за интернационализация на бизнес контактите като предприемачи или фрийлансъри.
4. Платформа за информационна сигурност (киберсигурност). Този модел  включва трите основни компонента – конфиденциалност, интегритет и достъпност. Тя предвижда защитата на информацията и информационните системи от неоторизиран достъп, използване, разкриване, промяна, прочитане, запис и унищожаване.
Целият проект акцентира върху търсенето и внедряването на иновативни решения при квалификационните характеристики на изучаваните специалности и особено върху формите на обучение – свързани с
предпочитанията и възможностите на обучаваните и оценката на качеството на придобитите знания. Предвидени са специалности и учебни дисциплини, които до известна степен се покриват от традиционно
представените в рейтинговата система на висшите училища. От друга страна те са свързани с водещи стратегически потребности на пазара на високо квалифицирания труд и изискванията на работодателите в средно и дългосрочна перспектива.

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *