Отново спад в износа ни за първите два месеца на годината

Основните търговски партньори на България са Турция, Китай,  Обединените арабски емирства, Русия, Сърбия и Република Македония, които формират 51.2% от износа за трети страни. Значително нараства износът за Обединените арабски емирства,  Канада,  Сирия и Бразилия. Най-голям спад е отчетен при износа за Сингапур, ЮАР, Индия и Хърватия.
През февруари 2012 г. износът за трети страни нараства с 10.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 1.2 млрд. лева.
Вносът на България от трети страни за първите два месеца на 2012  г.  се е увеличил с 8.6% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 2.9 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям ръст бележи вносът от Казахстан, Босна и Херцеговина,  Сирия и Република Корея. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Бразилия, Обединените арабски емирства и Украйна.
През февруари 2012 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 16.8% спрямо същия месец на предходната година и достига близо 1.5 млрд. лева.
Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни за периода януари – февруари 2012  г. е отрицателно и достига 553.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки)  салдото също е отрицателно и възлиза на 411.4 млн. лева.
През февруари 2012 г. външнотърговското салдо  (износ FOB – внос CIF)  с трети страни е отрицателно и достига 269.2 млн. лева.
При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите два месеца на 2012  г.  в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”. Най- голям спад се наблюдава при износа от сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”.
При вноса от трети страни най-голям ръст е отчетен в сектор  „Машини,  оборудване и превозни средства”, а най-голям спад – в сектор „ Храни и живи животни”.
Търговия на България с трети страни и ЕС – общо

През периода януари – февруари 2012 г. са изнесени стоки общо за близо 5.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът е намалял с 6.1%.
През февруари 2012 г. общият износ възлиза на 2.9 млрд. лв. и намалява с 1.8% спрямо същия месец на предходната година.
През периода януари – февруари 2012 г. в страната са внесени стоки общо за 6.9 млрд. лв. (по цени CIF), или със 7.2% повече спрямо същия период на предходната година.
През февруари 2012  г.  общият внос се увеличава с 13.2% спрямо същия месец напредходната година и надвишава 3.5 млрд. лева.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *