Пазар на земеделската земя и арендата през 2010 – 2012 г.

Постоянно нарастваща активност на пазара на земеделската земя в България през периода 2010 – 2012 г. показват данните от проведеното статистическо изследване , съобщава Националният статистически инстиут.

В сравнение с 2010 г. броят на сделките със земеделска земя се увеличава през 2011 и 2012 г. съответно с 3.8 и 5.3%. Размерът на продадените площи през 2011 г. спрямо предходната година отбелязва спад със 7.4%, докато през 2012 г. е регистрирано увеличение с 23.2% спрямо 2010 година.

През периода 2010 – 2012 г. средният размер земеделска земя за една сключена сделка е 9 декара. По начин на трайно използване на земеделската земя средният размер на една сделка е, както следва: ниви – 9 дка, постоянно затревени площи – 4 дка, овощни насаждения и лозя – по 3 декара.

Цената на един декар земеделска земя в сравнение с 2010 г. се увеличава с 42.7% през 2011 г. и с 37.4% през 2012 г. спрямо 2011 година. Най-значително е нарастването на цената на овощните градини – със 17.4% през 2011 г. и с 45.1% през 2012 г. спрямо предходната година.

През 2010 г. най-активен е пазарът на земеделска земя в Югоизточния район, в който са реализирани 29.4% от всички сделки и 26.7% от продадената земя. През 2011 и 2012 г. водеща роля има Северозападният район, където са сключени съответно 23.1 и 26.3% от сделките и е продадена 26.1 и 34.5% от земеделската земя.

И през трите години на периода най-висока е цената на земеделската земя в Североизточния район – 365 лв. на декар през 2010 г., 555 лв. на декар през 2011 г. и 860 лв. на декар през 2012 година.

Аренда/наем на земеделска земя в през периода 2010 – 2012 година

Развитието на арендните отношения в селското стопанство през периода 2010 – 2012 г. е динамично.Спрямо предходната година сключените договори за аренда/наем на земеделска земя през 2011 г. са повече с 4.9%, а през 2012 г. – с 9.4%. По отношение на размера на арендуваната/наеманата земеделска земя данните от изследването показват известно намаление на площите през 2011 г. – с 3.1%, докато през 2012 г. е регистриран ръст от 23.4%. Средният размер на площта на един договор за аренда/наем на земеделска земя през наблюдавания период е между 16 и 18 декара.

Средната стойност на рентното плащане на един декар арендувана/наета земеделска земя е 23 лв. през 2010 г., 30 лв. през 2011 г. и 34 лв. през 2012 година.

Най-голям е броят на сключените договори за аренда/наем на земеделска земя през 2010 г. в Североизточния район – 27.3% от общия брой за страната, през 2011 г. – в Югоизточния район – с 27.5%, а през 2012 г. – в Северния централен – с 27.9%. Близо една трета от арендуваната земеделска земя в България е в Северния централен район – 30.0% от общата площ през 2010 г., 29.0% през 2011 г. и 27.8% през 2012 година.

На регионално ниво през 2010 и 2012 г. най-голям е размерът на арендуваните площи в рамките на един договор в Северозападния район – 47 дка, а през 2011 г. – в Югозападния – 24 декара.

И през трите години на периода най-висока е цената на един декар арендувана земя в Североизточния район – 40 лв. през 2010 г., 50 лв. през 2011 г. и 53 лв. през 2012 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *