Парламентът прехвърли Фонда за преструктуриране на банки към БНБ

Парламентът прехвърли Фонда за преструктуриране на банки към Българската народна банка с окончателните промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Това е мярка като част от плана за присъединяване на страната ни към ERM II и Банковия съюз.

Фондът за преструктуриране на банки ще се прехвърли към Централната банка и в него ще се обособят два подфонда, гласуваха депутатите. С единия подфонд ще се финансира прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране по закона. В другия – ще се събират вноски в съответствие с европейския регламент и прехвърлянето им към Единния фонд за преструктурирането.

С приетите поправки депутатите решиха функциите по учредяването на Мостова банка и дружество за управление на активи да се прехвърлят от Фонда за гарантиране на влоговете в банките към органа за преструктуриране – БНБ.

При изпълнение на задачите и упражняване на правомощията си националните органи за преструктуриране ще прилагат европейския регламент до датата на установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка. Така ще се регламентира ролята на Единния съвет по преструктуриране и националния орган за преструктуриране в национална рамка преди присъединяването на България към Единния механизъм за преструктуриране, чрез който се спасяват банки.

Споразумението за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка се очаква най-рано през лятото на тази година. По регламент Единният фонд за преструктуриране е свързан с втория стълб на Банковия съюз.

Европейската централна банка и националните централни банки заедно съставляват Евросистемата, централната банкова система на еврозоната. Основната цел на Евросистемата е да поддържа ценова стабилност: запазване на стойността на еврото.

Европейската централна банка отговаря за пруденциалния надзор на кредитните институции, разположени в еврозоната и участващите държави-членки извън еврозоната, в рамките на единния надзорен механизъм, който включва и националните компетентни органи. По този начин тя допринася за безопасността и стабилността на банковата система и стабилността на финансовата система в рамките на ЕС и всяка участваща държава-членка.

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *