Пенсионните фондове с доходност от над 4%

Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване носят доходност от над 4% за периода от 30 юни 2015 г. до 30 юни 2017 г. Това показват актуалните данни на Комисията за финансов надзор (КФН), която дори заложи за минимално покриване два пъти по-ниска доходност.

За последните две години до 30 юни 2017 г. универсалните пенсионни фондове (УПФ), в които задължително се осигуряват работещите в най-масовата трета категория труд, постигат средна претеглена доходност от 4,39% на годишна база.

Според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определя минимална доходност на годишна база, която универсалните и професионалните пенсионни фондове трябва да покрият при управлението на активите си за предходния 24-месечен период.

За универсалните пенсионни фондове КФН определи минимална доходност в размер на 1,39%, а за професионалните – от 1,65%. Така определената минимална доходност се покрива от всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

На този фон професионалните пенсионни фондове, в които се осигуряват работещите в първа и втора категория труд, изпращат двугодишния отчетен период със средна претеглена възвръщаемост от 4,65 на сто.

Сред Ууниверсалните и професионалните пенсионни фондове тези на „Съгласие“ регистрират най-висока доходност за последния двугодишен период, докато с най-ниска са тези на „Бъдеще“.

Доброволните фондове, които формират т.нар. трети стълб на пенсионната система и за които няма законово изискване за покриване на минимална доходност, отчитат такава от 5,68% за периода от от 30 юни 2015 г. до 30 юни 2017 г, информира investor.bg.

При тях най-висока възвръщаемост носи доброволният фонд на ДПФ „Пенсионноосигурителен институт“, а най-ниска за периода – този на ДПФ „Бъдеще“.

Единственият доброволен пенсионен фонд по професионални схеми – този на „ДСК-Родина“, и в който по избор могат да се осигуряват допълнително работещите в първа и трета категория труд, изпраща двугодишния период с доходност от 4,95 на сто.

 

 

 

 

 

 

financebg.com

 

 

One thought on “Пенсионните фондове с доходност от над 4%

  • 22.07.2017 в 11:14
    Permalink

    Страхотни резултати на пенсионните фондове. Е, вижда се, че някои са много по-добри от други, но като цяло освен запазената стабилност, носят и сериозна доходност, което е добре, за всички, които се осигуряваме за втора пенсия.

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *