Петнадесет банки са заявили интерес към покупка на кредити от ТБ „Виктория

Петнадесет банки са заявили желание за покупка на пакети кредити от ТБ „Виктория“, която е собственост на Корпоративна търговска банка (КТБ). Три институции проявяват интерес към покупка на целия кредитен портфейл заедно с необслужваните заеми, а една иска освен здрави и само необслужвани фирмени заеми Така малко над половината от банките в страната (27 заедно с клоновете и без КТБ и „Виктория“) са проявили интерес към пакетите кредити.
Кредитният портфейл на „Виктория“ е разделен на обособени части по сегменти – големи и средни корпоративни клиенти, малък бизнес, жилищни ипотечни кредити, потребителски заеми с ипотека, отделно потребителски, овърдрафт и кредитни карти. Необслужваните заеми също са пакетирани поотделно фирмени и на физически лица.
Три банки – Банка ДСК, Централна кооперативна банка (ЦКБ) и Инвестбанк – са проявили интерес към целия портфейл на „Виктория“, включително и към необслужваните. Българска банка за развитие (ББР) е заявила интерес към фирмените просрочия в портфейла и към пакетите малък бизнес и големи и средни корпоративни клиенти. По закон функциите и дейността на държавната ББР са да подпомага развитието на малкия и средния бизнес, осигурявайки ресурс на достъпни за него цени, затова е странен интересът към лошия портфейл на големите клиенти.
Най-голям интерес са предизвикали частите от портфейла, в които са пакетирани заеми „малък бизнес“, ипотечните и потребителските кредити с ипотеки – 12 банки са заявили интерес към тези сегменти в портфейла.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *