Печалбата на банковата ни система намалява с 53% през април

Печалбата на банковата система у нас намалява с 53% през април на годишна база до 57,5 млн. лв., показват изчисления на база данни на БНБ. За март имаше ръст в печалбата на месечна база от 12%. За първитечетири месеца на 2009 г. печалбата на банковата система е 329 млн. лв., което е с 32% по-малко спрямо съпоставимия период на 2008 г.
За силното намаление на печалбата през април влияние оказват увеличените с 94 млн. лв. обезценки и провизии, само в рамките на месеца. Така общо в момента в баланса на банките обезценките и провизиите достигат 247 млн. лв. при месечен ръст от 61%.
Капиталът на банковата система през април се увеличава с 1,1 млн. лв. на месечна база, основно поради намаление от 73,5 млн. лв. в перото „резерви, включително неразпределени печалби“.
Активите на банковата система се увеличават с 0,38% през април 2009 г. до 69,5 млрд. лв. Спрямо края на 2008 г. активите на системата са с 0,1% по-малко. На годишна база ръста на активите е 13,43%.
През април банките успяват да привлекат нови вложения за 324 млн. лв. от фирми и граждани, но със 137 млн. лв. намаляват вложенията на кредитни институции. Банките обаче погасяват 372 млн. евро от външния си дълг през март, а за март и април привличат 460 млн. лв. от населението и фирмите и връщат 390 млн. лв. на кредитни институции.
Вероятно успехът при привличането на депозити от населението и фирмите се дължи на рекордно високите лихви по депозитите през април достигнали 8,87% при годишните депозити.

investor.bg
финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *