Печалбата на банковата система с 29% годишен спад до 85 млн. лв. през януари

След като през 2015 г. банковата система отбеляза трети пореден годишен ръст на печалбата си от финансовата криза насам, банките започват новата година с печалба за 85,38 млн. лв.

Финансовият резултат на 28-те кредитни институции е с 29,4% по-малък от този, реализиранв първия месец на миналата година, показват изчисленията на Investor.bg на база данните на Българска народна банка (БНБ). През декември 2015 г. пък секторът излезе на загуба в размер на 32,6 млн. лв.

Финансов резултат на банковата система от януари 2015 г. до януари 2016 г. (в млн. лв.)

Графика: Investor.bg

В първия месец на 2016 г. общата сума на банковите активи намалява с 0,5% на месечна база, или с 449,8 млн. лв., до 87,07 млрд. лв. Все пак спрямо януари 2015 г. активите са с 1% повече.

Има и промени в топ 5, като Обединена българска банка отново си отвоюва четвърто място от Райфайзенбанк България, която преминава на пета позиция. Периодичната размяна на позициите е факт от август насам. В края на януари трите най-големи банки по размер на активите продължават да са УниКредит Булбанк, Банка ДСК и Първа инвестиционна банка.

В края на първото тримесечие на 2016 г. може би ще станем свидетели на още размествания, тъй като на 1 март бе финализиранасделкатамежду Пощенска банка, която в момента е шеста по активи, и Алфа Банк. След обединението Пощенска банка дава заявка да се превърне в четвъртата по размер на кредитите и депозитите с обем на активите за над 6,3 млрд. лв.

През януари, който е и първият месец, откактоБНБ налага отрицателна лихва от 0,3% върху свръхрезервите на банките при нея, се забелязва спад на парите, които търговските банки държат при централната банка, трансформиране на парични наличности в депозити на виждане и пренасочването им към финансови инструменти.

По статията „Парични салда при централни банки“ има спад от 10,2% на месечна база, или с 1,5 млрд. лв., до 13,273 млрд. лв. Паричните наличности са надолу с 18,7% на месечна база, или с 338,6 млн. лв., до 1,468 млрд. лв., докато статията „Други депозити на виждане“ нараства с 54,8% спрямо декември до 2,59 млрд. лв.

Паричните средства на банките и съхраняваните от тях средства в БНБ възлизат на общо 17,33 млрд. лв., което все още е една пета от балансовото число на банковата система.

„Част от свободния ресурс е насочен към инвестиции в ценни книжа, при които е налице месечно нарастване от 4,1%, определено главно от растежа в портфейла за търгуване. В резултат делът на притежаваните от банките дългови и капиталови инструменти в края на месеца достига 13,3% от активите на банковата система“, пише в прессъобщението на БНБ, придружаващо финансовите резултати на сектора. За сравнение – в края на 2015 г. делът на инвестициите във финансови инструменти беше 12,7%.

През януари балансовата позиция „Кредити и вземания“ възлиза на 54,25 млрд. лв. Разходите за обезценка на кредитите и вземанията възлизат на 66,5 млн. лв., като размерът им е с 21,3 млн. лв. по-висок от начислените за януари миналата година.

Депозитите в банковата система възлизат на 73,8 млрд. лв., като намаляват с 0,7% поради динамиката на спестяванията на фирмите. Средствата от домакинства нарастват с 0,2%, като делът на депозитите от граждани възлиза на 60,3% от общите депозити в банковия сектор.

Нетният лихвен доход на банките, изчислен като разлика между приходите от лихви и разходите за лихви, се покачва с 2,7% на годишна база до 234 млн. лв. Показателят е висок поради ниските разходи за лихви, извършени през месеца, които са за 52,9 млн. лв. Приходите от лихви пък възлизат на 286,9 млн. лв.

Нетният доход от такси и комисиони, изчислен като разлика между приходите от такси и комисиони, които получават банките, и разходите на трезорите по това перо, нараства с 1,8% за година до 67,66 млн. лв., показват още изчисленията на Investor.bg.

Балансовият капитал на банковата система в края на януари е 11,6 млрд. лв., като расте с 0,7% на месечна база заради по-високи резерви и натрупания друг всеобхватен доход. Банките изпращат 2015 г. добре капитализирани, като към 31 декември капиталът на сектора бе в размер на 11,5 млрд. лв.

Висока обаче остава и ликвидността. В края на януари 2016 г. коефициентът на ликвидност, изчисляван по Наредба №11 на БНБ, се повишава до 36,83% от 36,71%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *