Пипалата на сивата икономика растат по време на криза

Приключиха първите две национално представителни изследвания, проведени от Асоциацията на индустриалния капитал в България в изпълнение на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. С тях се целеше по-задълбочено изследване на обществените нагласи и толерантността към неформалната икономика сред работодателите, за нейните проявления и мащаби.
Проектът ше обхване един петгодишен перод, но дори и първоначалните изследвания на сивата икономика, чиито пипала са се разпрострели в почти всички сектори, не показват особени резултати в борбата срещу нея. И това не е извод на кабинетни анализатори, а изстрадано и сериозно илюстрирано с примери заключение на хора, което всекидневно се сблъскват в своята бизнес практика с какви ли не случаи. Потвърждението може да намерим в набрания, макар и за сравнително кратко време, опит на регионалния офис на Националния център „Икономика на светло” в Пловдив.
Криза е, лято е, но горчивите заключения не се дължат на високата температура или конюктурни икономическите изследвания. Нека да напомним, че т.н. явление „Сива икономика” в резултат на непоследователните стопански политики по време на проточилия се преход в отделни отрасли буквално пребори законния бизнес. Проучването в проекта се реализира в десет пилотни сектора от основните отрасли на индустрията и услугите, като за целта организаторите поддържат и гореща телефонна линия за сигнали 0800 123 58.
-За близо пет месеца от откриването на регионалния офис за Южен централен район/който се намира в 27 палата на Панаира/ бяха направени одити на повече от 50 от утвърдените фирми в района – заявява Атанаска Пешева, регионален консултант по проекта. – Нека не звучи страскащо, одитът в нашата практика това е един от основните инстументи под формата на анкети за проучване на явлението в определения бранш. Защото когато една фирма е водеща – независимо дали става дума за машиностроене или информационни технологии, небанкови финансови услуги или туризъм, тя непрекъснато е в светлината на прожекторите, т.е. тя е станала такава, защото не развива сенчести дейности и се е утвърдила според изискванията на закона.
Например една от причините, които спъват в определени случаи перспективното развитие на бизнеса са непрекъснати промени и усложняване на данъчното и осигурителното законодателство и то може да генерира нови потоци от „сиви” работодатели. Отделни институции трудно постигат капацитета на своите правомощия. Често администрацията е пасивна, проявява отчайващо ниска компетентност и благодарение на това или със своето бездействие стимулира развитието на сивата икономика. В регионален аспект общата картина се допълва и с някои характерни за институциите недостатъци – липсват необходимите информационни масиви на общинско ниво, което е предпоставка да се правят сделки извън закона.
Наистина, финансовата и прераснала в стопанска криза на практика захапа сериозно производството. Всяко второ предприятие има задължения – независимо дали е към партньори, община, държава или собствени работници, което ги прави още по-лабилни в бизнес поведението си. Доказано е, че в условията на криза и дори и най-изрядните работодатели са склонни да „посивяват”, защото не е лесно да бъдеш коректен , когато около теб работят със сиви практики и ти се оказваш най-големият губещ.
Не се отчитат реалните обороти (официалните по-ниски обороти от действителните отчитат и по-ниска печалба); плащат се по-ниски данъци, укриват се мита, акцизи и данъци, не на последно място идва нелегалният внос или износ, както и източването на ДДС.
Най-отчетливо се повтарят и схемите по отношение на наемането на работната сила. Много работодатели назначават работници без никакви договори, а други, в повечето случаи съзнателно, съставят неправилни или неточни договори. Най-честите случаи са на деклариране на заплати, далеч по-ниски от получаваните и осигуряването на заетите служители под реалните възнаграждения, като най-често това е минималната за страната заплата. Друга проява на некоректност е нередовното изплащане на трудовите възнаграждения.
Сега в ход е подготовката и на третото национално представително изследване сред работниците и служителите. То ще търси мнения, оценки и представи за неформалната икономика, този път през призмата на наемния труд – работниците и служителите, които като част от структурата на легално опериращите стопански единици, могат в определени ситуации да бъдат въвлечени в осъществяването на сиви икономически практики. Така в познавателно отношение цикълът се затваря и се получава многоаспектна мозайка от мнения, представи и оценки за същността и проявленията на сивата икономика.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *