Плащането на данъци отнема най-много време в България.

България продължава да е държавата в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕИП), която отнема най-много от времето на бизнеса при плащане на данъците. Десетият годишен доклад Paying Taxes на PricewaterhouseCoopers (PwC) показва, че данъчните дейности през 2015 г. са отнемали на фирмите средно около 423 часа (52 работни дни) годишно. Анализаторската компания сравнява и данъчната тежест в общо 189 икономики, като по този показател продължаваме да стоим много добре. С отнемането на само 27% от печалбата на фирмите България се нарежда на шесто място в ЕС и ЕИП с най-ниска обща данъчна тежест и на 16-о място в целия свят.

При изчисляването на тежестта и времето PwC използва модел, който включва средно голяма компания, регистрирана от граждани на съответната държава, и има дейност само на нейна територия. Когато се измерва времето, необходимо за плащане на данъците, се включва попълването на формуляри, обработката от администрацията и плащането им, както и възстановяването на внесен данък, обжалване и ревизии.

Загуба на време

Въпреки че държавата ни е шампион по губене на времето на бизнеса, през 2015 г. е имало леко подобрение спрямо предходната година. Тогава средното необходимо време надхвърляше 450 часа. В анализа на PwC се посочва, че в най-голяма степен подобрението на този показател се дължи на въвеждането и подобрението на електронните системи в администрацията. От началото на миналата година Националната агенция за приходите (НАП) даде възможност данъчните декларации да се подават по интернет чрез безплатния персонален идентификационен код (ПИК), а не само с електронен подпис. С този код могат да се използват всички електронни услуги на НАП – да се подават данъчни декларации, да се проверяват задължения, както и да се подават или получават всякакъв вид документи.

Статистиката показва, че за осем години времето за плащане на данъци се е свило с 30%. През 2007 г. са били необходими 616 часа. Най-много време в момента се отделя при плащането на всички видове данъци, свързани с труда – 226 часа. Този показател през миналата година се е подобрил с 30 часа и именно от него идва цялостното подобрение на времето.

Подобрение при данъчните дейности, свързани с потреблението (ДДС, акцизи, мита и т.н.), през 2015 г. почти няма. Исторически погледнато обаче, има огромна разлика между сега и 2007 г. В момента бизнесът пести близо 100 часа спрямо осем години по-рано. При корпоративните данъци (само данък печалба) страната ни се намира на сравнително предни позиции в ЕС, като процесът отнема само 32 часа. В Естония са 20 часа, Румъния – 25, а в Литва – 28 часа.

Данъчната тежест

Пряката данъчна тежест за фирмите в България е 27%, като най-голямата част се пада на данъците върху труда. Пред страната ни са само Ирландия, Дания, Кипър, Люксембург и Хърватия. Средното ниво на тежестта в ЕС и ЕИП е около 40%, като най-много е в Италия (64.5%), Франция (62.7%), Белгия (58.4%) и Австрия (51.7%). Обкръжението на България би трябвало също да е в полза на българската икономика, що се отнася до данъчното натоварване. В съседна Турция то е 40.9%, в Гърция – 49.6%, в Румъния – 42%, в Сърбия – 39.7%.

Единствено Македония се отличава с много ниска данъчна тежест от едва 12.9%, което ѝ отрежда 7-о място в глобалната класация по този показател в компанията на Дубай, Хонконг, Сингапур и Ирландия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *