Подписване на договор за финансирането на пречиствателна станция

Проектът е на стойност 46 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС).
Целта е чрез изпълнението му да се осигури надеждно, технологически стабилно и екологосъобразно пречистване на отпадъчните води от бита и индустрията в целия регион. Инвестиционното предложение за пречиствателната станция включва и третиране на утайките с възможности за депониране и рекултивация на увредените терени или използването им в селското стопанство. Ще се разшири обхватът на водопроводната и канализационната мрежа, така че да бъде обхванато цялото население на града, уточняват от МОСВ.
По приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места” са договорени близо 3,397 млрд. лв. (135,24 % от средствата за сектора). От тях са изплатени  над 396 млн. лв. В изпълнение са 125 проекта на стойност 3,239 млрд. лв. Успешно са приключили 86 договора за техническа помощ с общ размер на усвоената безвъзмездна финасова помощ  55,5 млн. лв.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *