Положителният образ на ЕС избледнява в очите на българи и румънци

България запазва мястото си сред страните с най-положителен образ за Европейския съюз, въпреки че има леко понижение в броя на одобряващите Общността. Общо 59% от българските граждани имат позитивно мнение за ЕС, като преди нас е Ирландия (70%), Румъния (64%) и Турция (60%). Това показват резултатите от есенното изследване на Евробарометър, проведено в периода 10 октомври – 15 ноември и оповестено късно снощи.

Докато ирландците са още по-силно привлечени от ЕС, при гражданите в двете присъединяващи се страни има лек спад на ентусиазма, в сравнение с преди половин година. Положителният образ на ЕС избледнява не само за средния негов гражданин, но и в двете присъединяващи се страни – България и Румъния.

Критичните български мнения бележат ръст от пет процентни пункта (14%), но те представляват само мненията за “по-скоро отрицателен” образ. Делът на българите, за които ЕС има “напълно отрицателен” образ, остава без промяна и е незначителен (2%). За всеки четвърти гражданин на страните образът на ЕС остава неутрален.

Усещането за европейска принадлежност предизвиква гордост у всеки втори българин. Делът на анкетираните, които се чувстват не само българи, но и европейци (47%), е почти еднакъв с дела на споделилите, че никога не са изпитвали подобни чувства (48%). Това съотношение се запазва и в перспектива. Подобна национално-европейска идентичност се наблюдава също и в Австрия, Гърция и Финландия.

Най-малко седем от десет анкетирани в страната са горди, че са българи, а пет от десет – че са европейци. Това показва, че българите се гордеят по-малко от средния гражданин на ЕС, както с националната, така и с европейската си принадлежност, но дистанцията между националната и европейската гордост, както в България, така и в ЕС25 е почти еднаква.

Чувствата, с които българите свързват Европейския съюз, остават положителни и съвпадат с тези на средния гражданин на ЕС. В навечерието на своето членство в ЕС българите стават по-малко емоционални в отношението си към него, но надеждата и доверието остават преобладаващите чувства, споделяни съответно от половината (52%) и от една пета от анкетираните граждани в страната. Интензивността на тези чувства е намаляла с девет пункта, що се отнася до надеждата, и със шест – за доверието в ЕС, но стойностите им остават по-високи, или близки до средните за ЕС.

За почти половината от българите ЕС означава свободата да пътуват, да се учат и работят навсякъде в ЕС, за една трета – икономическо благоденствие и за всеки трима от десет анкетирани – мир. За всеки четвърти българин ЕС означава също социална сигурност и демокрация. Всички отрицателни асоциации, като безработица, бюрокрация, пилеене на пари, продължават да са на последно място в българския списък.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *