Почасовите разходи за труд са най-ниски в България и Румъния

Почасовите осреднени разходи за труд през изтеклата 2016 година в целия Европейския съюз са били в размер на 25,4 евро, но при много широк диапазон –  между едва 4,4 € при долната граница и цели 42,0 € за час в диаметрално противоположната позиция сред отделните 28 страни – членки. Това показват резултати от традиционното проучване на Евростат което се прави в края на всяка година. Най-ниските почасови разходи за труд през миналата година са отчетени в България (от едва 4,4 €), Румъния (5,5 €), Литва (7,3 €), Латвия (7,5 €), Унгария (8,3 €) и Полша (8,6 €). В същото време най-големите почасови разходи за труд са били направени в Дания (цели 42 €), следвана от Белгия (39,2 €), Швеция (38 €), Люксембург (36,6 €) и Франция (35,6 €).

Според данните на Евростат, осреднената цена на разходите за труд за един отработен час само в рамките на индустрията е достигнал 26,6 евро, в сферата на услугите – 25,8 евро и в строителството – 23,3 евро.

Трябва да се има предвид, че разходите за труд са съставени от заплати и от непреки разходи за труд като социално осигурителните вноски от страна на работодателите. Делът на непреките разходи за труд в целия Европейски съюз е достигнал през миналата година 23,0% от общите почасови разходи, като най-нисък е бил делът в Малта (6,6%) и най-висок във Франция (33,2%). За България този дял през 2016-а година е сравнително нисък и в размер на 15,8% от общите почасови разходи за труд, като се е повишил със 7,8% спрямо 2015-а година.

Почасовите разходи за труд през миналата година в рамките на целия ЕС са нараснали спрямо 2015-а година с 1,6% (от 29,4 € до 29,8 € на час), като логично най-солиден скок на годишна база в тези разходи е отчетен в Румъния (с 12,7% от 4,9 € до 5,5 €) и в нашата страна (със 7,8% от 4,1 € на час през 2015-а до 4,4 € през 2016-а).

Според Евростат, разбивката на почасовите разходи за труд в България по отделните сектори на икономиката показва, че през миналата година те са били най-високи в сферата на услугите (4,7 евро на час, нараствайки с 9,1% на годишна база), следвана от индустрията (4,2 €, повишавайки се с 8,2% спрямо 2015-а) и най-ниски в строителството (3,6 € на час, нараствайки на годишна база със 7,1%).

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *