Представят резултатите от зрелостните изпити

От 11.00 часа, в залата на 7. етаж, в Министерството на образованието, младежта и науката министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще открие пресконференцията, на която ще бъдат представени резултатите. ДЗИ се провеждат от 2008 година. Задължителните ДЗИ са два – по български език и литература и по учебен предмет по избор от предметите математика, чужд език (АЕ, ИЕ, ИтЕ, НЕ, РЕ, ФЕ), философски цикъл, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда). По свое желание зрелостниците могат да полагат и допълнителни ДЗИ по учебен предмет по избор (от изброените по-горе).
Получените оценки от ДЗИ са окончателни, записват се с точност до 0,01 в дипломата за средно образование в отделни графи и не заместват оценките от гимназиалния етап на обучение. При формиране на общия успех оценките от ДЗИ, оценките от ЗП и оценките от ЗИП участват равностойно (общият успех е средноаритметична оценка от три средноаритметични оценки – от ДЗИ, от ЗП и от ЗИП).

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *